Infected Hex remake

Úvod
Na matematické sústredenie sme ako vedúci potrebovali hru, ktorá by stredoškolských účastníkov na chvíľu zabavila. Počas skúškového sa nám podarilo natrafiť na viacero hier, ale Jeffov návrh zvíťazil. Prezentoval nám hru, ktorú chvíľu hrával. Hra spočíva v tom, že každý hráč hrá za svoju chorobu a rozmnožuje sa v každom ťahu.
Ako predloha mi slúžila hra Infected.

Programovanie
Aby som sa naučil niečo nové a aby to bolo multiplatformové, tak som sa to rozhodol programovať v Jave. Presnejšie mal byť koncovým produktom Java Applet.

Prekvapilo ma, ako rýchlo som si zvykol na nové prostredie. Jednak vývojárske prostredie Eclipse má veľa funkcií ktoré uľahčujú programátorovi život, hlavne interaktívne opravovanie chýb a generovanie kódu. Podobne Java a jej grafické komponenty (Swing library) sú “easy to use”. Páči sa mi, ako majú v Jave vymyslený event handling a rovnako sa mi páči aj konštrukcia zvaná “anonymné triedy a funkcie”.
Neprogramoval som to pekne (pekne: OOP a design patterns), lebo išlo o program s jasným cieľom, dobre definovaný a v budúcnosti sa nebude meniť. Aj preto je všetko v jednej triede a v jednom zdrojovom kóde.

Na nasledujúcom odkaze môžete nájsť zdrojové kódy a obrázky ktoré som použil:
Infected Hex remake Eclipse Project directory

Kde sa ju dá hrať
Moju verziu hry si môžete zahrať na mojej stránke keď budete sledovať nasledujúci odkaz:
http://www.csip.sk/uploads/infected_hex/

Záver
Bola to dobrá skúsenosť a je to jeden z prvých mojich projektov, ktorý bol testovaný 36 ľuďmi počas dvoch hodín aj na ostro. Užívatelia boli spokojný až na jeden koncept hry, ktorý umožňuje pri spolupráci dvoch vylúčiť z hry tretieho bez toho aby mal tretí šancu brániť sa.
Naučil som sa nové veci a zabavil nimi na dve hodiny 36 stredoškolákov. Takže trošku úspech.

2 thoughts on “Infected Hex remake”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *