Viliam Búr: O školstve a o všeličom (2) at bur.blog.sme.sk

Úvod

Pomerne dlhý článok ktorý sa snaží analyzovať školstvo a používa pritom pomerne exaktné pomenovania.
Autor článku Viliam Búr mi bol učiteľom ako na mojej strednej škole, tak aj na mojej vysokej škole (aj keď len chvíľu).
Jeho názor sa oplatí minimálne prečítať, aj keď s ním nesúhlasíte. Lebo čím viac pohľadov na vec, tým lepšie.

V tomto príspevku uvediem len vybrané pasáže z originálu, patrične odcitované.

Originál článku nájdete Continue reading “Viliam Búr: O školstve a o všeličom (2) at bur.blog.sme.sk”

PHP blank page and no error.

Usually on the production server are error messages turned off.
So if your script generates an error and therefore terminates, nothing will be displayed.

For resolving this problem, just turn on error displaying while debugging this error:

error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', true);

Note that this error reporting setting is not recommended, because is not safe to displaying innards of your web application to third parties.

I have once spent 1 hour of my life complaining (and binary searching) my error because of not knowing this information.
Recently, I forgot about this a spend this hour once again 🙂

I hope that this piece of information will save your time and your nerves too 🙂