Why winner win at…

Úvod

Tento príspevok sa snaží vyňať to postatné z článku amerického časopisu Newsweek , ktorý písal o tom prečo niektorý ľudia vyhrávajú a vyhrávajú znova a znova.

Príklady

Andre Agassi

Svojho času bol Agassi svetovou špičkou v tenise. Prišli ale časy, keď trpel tým, že nevedel poraziť slabých súperov.
Stretol sa Continue reading “Why winner win at…”

Hodnotenie 2. ročníka na FMFI UK – Informatika

Skončil sa môj druhý ročník na vysokej škole. Viacerí hovorili, že študentské roky ubehnú rýchlo a je to veľká pravda. Druhý ročník bol pre mňa pomerne náročným, keďže som prakticky spravil tri roky bakalárskeho štúdia za dva.
Bola to veľká vec. A každá veľká vec, si zaslúži zhodnotiť. Na škole máme študentskú anketu, ktorá je celkom dobrým nástrojom hodnotenia. A preto som sa rozhodol svoj názor v ankete zverejniť aj tu, na mojej domovskej stránke.

Môj názor uvedený aj v ankete

Po skončení zimného semestra v druhom ročníku som napísal niečo o predmetoch, ktoré som absolvoval. Ako sa mi páčili, či súhlasím s tým, čo sa tam preberalo a niečo o organizácií predmetu.

Niečo o predmetoch zimného semestra druhého ročníka