Prečo som sa sem vlastne trepal?

Všetci ste mali kopu otázok, na ktoré som často odpovedal len neisto, bez nálady alebo vyhýbavo. Preto sa tento príspevok snaží odpovedať na fundamentálnu otázku:

“Pipkoš, prečo som sa sem vlastne trepal?[1]

Jedným slovom: “Vývoj”.
Jednou vetou: “Je tu centrum IT sveta, ktoré priťahuje ľudí ako ja.”
Jedným príspevkom:

Úvod

Šťastný Nový rok! Ale nám to rýchlo ubieha. Sviatky som strávil na Slovensku, zaspomínal si s blízkymi na staré dobré časy. Fajne nám bolo 🙂

Všetci ste mali kopu otázok, na ktoré som často odpovedal len neisto, bez nálady alebo vyhýbavo. Preto sa tento príspevok snaží odpovedať na fundamentálnu otázku:

“Pipkoš, prečo som sa sem vlastne trepal?[1]

Jedným slovom: “Vývoj”.
Jednou vetou: “Je tu centrum IT sveta, ktoré priťahuje ľudí ako ja.”
Jedným príspevkom:

Pacific zo Skyline Boulevard. Dole bola hmla, tak sme višli s bicyklom na kopec. Stálo to za to 🙂

Upozornenie!
Pozor! Autor neručí za potenciálne dôsledky tohoto príspevku na čitateľovu myseľ, ktoré môžu byť spôsobené narcizmom, idealizmom, chaotickým vyjadrovaním, vulgarizmami a ďalšími názormi. A vedzte, že tento príspevok píšem hlavne kvôli sebe, aby som v tom mal jasno 😛

Continue reading “Prečo som sa sem vlastne trepal?”

Stránka znovu žije!

Dnes som pridal 8 z 45 rozpracovaných článkov, hlavne zo starších frisbee turnajov (tento rok ich už mám 12) a niekoľkých matematických súťaží.

Posnažím sa zverejniť môj pohľad na bakalárske štúdium informatiky na FMFI UK BA. Ako som počul, tak práve články o škole a predmetoch sú zaujímavým čítaním pre mojich mladších kamarátov.

Doterajšie príspevky mali formu denníkov, prípadne tlačových správ. Obsahovali veľa dát, ktoré boli pre publikum skôr nezaujímavé.
Preto som sa rozhodol, že ďalšie príspevky budú skôr blogového charakteru – budú opisovať moje dlhodobé rozhodnutia, pozorovania a prípadne prekvapenia. Témy ako knihy, cestovanie, práca, škola a všeličo náhodné. O čistých faktoch sa budem vyjadrovať už len stručne.

Dvanásťminútovka

Pred tradičnými tréningami nášho frisbee klubu Outsiterz mávame “nepovinné” kondičné tréningy, kde sa snažíme zlepšiť našu fyzičku. Aby sme vedeli, ako nám to ide, tak raz za čas si dáme testy v troch disciplínach:

  • Skok z miesta: 225cm
  • Hod medicinballom z miesta: 8m
  • Dvanásťminútovka: 3050m

Tentoraz sme začiatok dvanásťminútovky prestrelili. Ja som radšej zostal pozadu, ale postupne sa mi druhú skupinu darilo dobehnúť a v poslednom kole aj prešprintovať. Výsledok 3050m je zlepšením o 330m oproti minulému pokusu, čo ma radí medzi “Bad” v kategórií skúsených atlétov 🙂

Začiatok môjho tretieho ročníka – pozor, občas som to prehnal s filozofiou.

Úvod

V tomto príspevku budem písať o tom, ako som sa rozhodol prežiť svoj tretí ročník (bakalára) na univerzite.
Keďže je približne mesiac, odkedy nám semester začal, tak mám zopár čerstvých myšlienok o ktoré by som sa tu s vami rád podelil.
Na konci som venoval odstavec iným alternatívam, nad ktorými som uvažoval.

Ako iste tušíte/viete, naše študentské životy Continue reading “Začiatok môjho tretieho ročníka – pozor, občas som to prehnal s filozofiou.”

Viliam Búr: O školstve a o všeličom (2) at bur.blog.sme.sk

Úvod

Pomerne dlhý článok ktorý sa snaží analyzovať školstvo a používa pritom pomerne exaktné pomenovania.
Autor článku Viliam Búr mi bol učiteľom ako na mojej strednej škole, tak aj na mojej vysokej škole (aj keď len chvíľu).
Jeho názor sa oplatí minimálne prečítať, aj keď s ním nesúhlasíte. Lebo čím viac pohľadov na vec, tým lepšie.

V tomto príspevku uvediem len vybrané pasáže z originálu, patrične odcitované.

Originál článku nájdete Continue reading “Viliam Búr: O školstve a o všeličom (2) at bur.blog.sme.sk”

PHP blank page and no error.

Usually on the production server are error messages turned off.
So if your script generates an error and therefore terminates, nothing will be displayed.

For resolving this problem, just turn on error displaying while debugging this error:

error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', true);

Note that this error reporting setting is not recommended, because is not safe to displaying innards of your web application to third parties.

I have once spent 1 hour of my life complaining (and binary searching) my error because of not knowing this information.
Recently, I forgot about this a spend this hour once again 🙂

I hope that this piece of information will save your time and your nerves too 🙂

Why winner win at…

Úvod

Tento príspevok sa snaží vyňať to postatné z článku amerického časopisu Newsweek , ktorý písal o tom prečo niektorý ľudia vyhrávajú a vyhrávajú znova a znova.

Príklady

Andre Agassi

Svojho času bol Agassi svetovou špičkou v tenise. Prišli ale časy, keď trpel tým, že nevedel poraziť slabých súperov.
Stretol sa Continue reading “Why winner win at…”

C++ vs C#

Za pomoci sociálnych sietí som sa dostal k článku, ktorý podľa môjho názoru kvalitne porovnáva výkonnosti C++ a C#.

Článok: http://www.codeproject.com/KB/cross-platform/BenchmarkCppVsDotNet.aspx

Priznám sa, nečítal som si ho celý od slova do slova, len som si ho preletel. Hlavné pozorovania ktoré som učinil sú:
Continue reading “C++ vs C#”

Poznámky k predmetu Teória kódovania

V tomto texte som sa snažil v krátkosti spísať hlavné časti predmetu Teória kódovania. Text obsahuje hlavne zoznam kľúčových slov a ich vzájomných prepojení.

Poznámky z teórie kódovania.

Hlavné témy:
Nerovnomerné kódy: Shannonov,Fanov a Huffmanov. Craft-McMillanova nerovnosť. Optimálne kódy.

Markovové kódy.

Lineárne kódy, Cyklické kódy a Boose-Chandhury-Hocquenhem-ove kódy.
Dekódovanie pomocou kontrolných matíc, syndrómov chýb, polynómov a metóda error-trapping.