Viliam Búr: O školstve a o všeličom (2) at bur.blog.sme.sk

Úvod

Pomerne dlhý článok ktorý sa snaží analyzovať školstvo a používa pritom pomerne exaktné pomenovania.
Autor článku Viliam Búr mi bol učiteľom ako na mojej strednej škole, tak aj na mojej vysokej škole (aj keď len chvíľu).
Jeho názor sa oplatí minimálne prečítať, aj keď s ním nesúhlasíte. Lebo čím viac pohľadov na vec, tým lepšie.

V tomto príspevku uvediem len vybrané pasáže z originálu, patrične odcitované.

Originál článku nájdete Continue reading “Viliam Búr: O školstve a o všeličom (2) at bur.blog.sme.sk”

Dokončenie druhého semestra.

Úvod

Dňa 26.08.2010 som konečne dokončil druhý semester. Prečo až teraz? Malo to jeden dôvod, ktorý bol podmienený viacerými okolnosťami (ale hlavne flákaním sa cez semester).

Štatistika známok:
Vážený študijný priemer: 1,23
Počet Áčok: 8
Počet Bčok: 2
Počet Cčok: 1
Počet Dčok: 1

Posledná skúška
Continue reading “Dokončenie druhého semestra.”