Prednášky zo sústredenia KMS Beta Leto 2011

Ako rýchlo násobiť z hlavy a O tom ako počítače rátajú sínus

V tomto texte sa zaoberáme metódami ako zefektívniť naše bežné počítacie postupy. V prvej časti si ukážeme zopár trikov, ako sa dá v niektorých prípadoch rýchlejšie z hlavy násobiť. Následne si popíšeme nejaké postupy ako efektívnejšie vykonávať niektoré zložitejšie operácie.

Keďže v dnešnej dobe pre nás väčšinu počítacích úkonov vykonávajú počítače, tak sa v druhej časti budeme zaoberať ako výpočty počítačov zrýchliť. Toto zrýchlenie si demonštrujeme na počítaní hodnôt funkcie $sin(x)$ pomocou algoritmu CORDIC.

Text prednášky v .pdf

Jednoduché kódy a Samoopravné kódy

Táto prednáška je zameraná populárne. Nebudeme nič dokazovať poriadne, ide nám o to zaujať tematikou. Od publika sa vyžaduje iba to, aby sa často pýtali.

Najprv sa budeme zaoberať základnými bezstratovými kódovacími algoritmami ako Huffman alebo Fannov kód. Potom sa ponoríme do hlbín samoopravných kódov a budeme sa pýtať na jeho a vlastnosti a či sa nám to vôbec oplatí robiť. Nakoniec sa posnažíme demonštrovať pokročilejší samoopravný kód opravujúci 2, resp. 3 chyby.

Text prednášky v .pdf

C++ vs C#

Za pomoci sociálnych sietí som sa dostal k článku, ktorý podľa môjho názoru kvalitne porovnáva výkonnosti C++ a C#.

Článok: http://www.codeproject.com/KB/cross-platform/BenchmarkCppVsDotNet.aspx

Priznám sa, nečítal som si ho celý od slova do slova, len som si ho preletel. Hlavné pozorovania ktoré som učinil sú:
Continue reading “C++ vs C#”

Poznámky k predmetu Neurónove siete

Počas jednodňového učenia sa na tento predmet (čo vonkoncom nie je dostatok času) som si písal poznámky.
Ku každej otázke a podotázke som sa nejakým spôsobom vyjadril. Pre záujemcov o túto tému si odporúčam pozrieť zdroje, ktoré sú uvedené na konci poznámok.
Neručím za pravdivosť informácií.

Akékoľvek pripomienky alebo doplňujúce informácie vrelo uvítam.

Poznámky k predmetu Neurónové siete.

KMS Sústredenie Beta Leto 2011

Úvod

KMS – korešpondenčný matematický seminár – každoročne organizuje 4 sústredenia pre najlepších riešiteľov. Beta v názve znamená, že je to pre starších a leto, že sa snažíme čas tráviť vonku 🙂

Tento rok sme boli iba 7 vedúci (9 je štandard) na 36 účastníkov. Napriek tomu si myslím, že sa nám sústredenie celkom podarilo, aj kvôli zodpovedným účastníkom. Žiadne väčšie spory, žiadne choroby a hlavne kopec zábavy a plnohodnotného programu.

Boli sme ubytovaní v Detvianskej hute, čo je osada ležiaca v Slovenskom rudohorí. Strava aj priestory boli výborné. Ubytovaniu možno vytknúť spoločenskú miestnosť, ktorá bola príliš blízko izieb a roľnícke družstvo, susediace s chatou.

Spomeniem zopár hier, ktoré sme na sústredení mali. Tento článok píšem až dva mesiace po sústredení, takže si rozpamätám už len na to najlepšie 🙂

Športy

Tradične Continue reading “KMS Sústredenie Beta Leto 2011”

Poznámky k predmetu Teória kódovania

V tomto texte som sa snažil v krátkosti spísať hlavné časti predmetu Teória kódovania. Text obsahuje hlavne zoznam kľúčových slov a ich vzájomných prepojení.

Poznámky z teórie kódovania.

Hlavné témy:
Nerovnomerné kódy: Shannonov,Fanov a Huffmanov. Craft-McMillanova nerovnosť. Optimálne kódy.

Markovové kódy.

Lineárne kódy, Cyklické kódy a Boose-Chandhury-Hocquenhem-ove kódy.
Dekódovanie pomocou kontrolných matíc, syndrómov chýb, polynómov a metóda error-trapping.