Nová stránka

Niektorý si možno pamätajú archaické časy mojej homepage, ktorú som za svojich mladých čias vlastnoručne programoval. Po časovom odstupe som zistil, že je to nedostatočné. Preto som sa rozhodol spraviť novú a lepšiu homepage-u. Ale ako čas išiel, tak mi nezostávalo na programovanie moc času. Nakoniec som sa rozhodol použiť službu WordPress, ktorá zväčša spĺňa moje požiadavky. Účel svätí prostriedky.

Zatiaľ sa tu nedá nájsť skoro nič, pokúsim sa sem naládovať zopár informácií.