ACM Qualification at Comenius University

Úvod

Každý rok sa na Univerzite Komenského organizuje výber “najlepších programátorov” (úvodzovky sú preto, lebo ide o “rýchlostné programovanie”) pre súťaž ACM.

Vyberačom príkladov a “rozhodcom” je Mišof – Michal Forišek, čo je v informatickej komunite pomerne známe meno.

Continue reading “ACM Qualification at Comenius University”

ACM CTU Open Contest 2010

Z skratiek sa nedá veľa pochopiť, ale postupne.

Úvod
Súťaž sa konala 23.10.2010 na FIIT v Bratislave. Hlavným organizátorom bolo ČUT (niečo ako STU u nás). Úlohy sa riešili paralelne na troch miestach (Brno, Bratislava, Praha).

ACM (ICPC) je tímová (3 ľudia) programátorská súťaž pre vysoké školy. Táto súťaž bola pre niektoré univerzity aj kvalifikácia na regionálne kolo (vo Wroclavi).

Domovská stránka.

Priebeh
Riešilo sa 5 hodín a bolo 9 príkladov. Náš tým vyriešil 4 príklady.
Continue reading “ACM CTU Open Contest 2010”

Sústredenie úspešných riešiteľov MO

V dňoch 15.10.2010 až 17.10.2010 som sa ako prednášateľ zúčastnil na Sústredení úspešných riešiteľov matematickej olympiády. Viac informácií je možné nájsť na:
http://skmo.sk/sustredenie/index.php

Akcia sa uskutočnila v časti Terchovej, konkréte v priestoroch školy v prírode Šípková. Zúčastnilo sa 53 žiakov z celého Slovenska.
Účastníci boli rozdelení do skupín podľa toho, ako dobre dopadli v minuloročnej olympiáde. Ja som mal prednášky častejšie pre tých “zdatnejších”.

Môj odborný program:
Pripravil som si dve prednášky. Enumerative Combinatorics a Základné postupy upravovania súm.
Continue reading “Sústredenie úspešných riešiteľov MO”