Middle European Mathematical Olympiad 2010

Pohľad koordinátora (hodnotiteľa) riešení na to, ako prebieha medzinárodnárodná matematická súťaž. Tentoraz sa olympiáda uskutočnila v Strečne, Žilinský kraj, Slovenko za podpory Ministerstva školstva.

Úvod

MEMO – Stredoeurópska matematická olympiáda, je medzinárodná súťaž pre študentov stredných škôl. Tento rok sa organizoval 4. ročník na Slovensku, v Strečne. Organizátor súťaže, MO – Matematická olympiáda Slovensko, pozvalo na opravovanie riešení opravovateľov zo Slovenska, medzi ktorými som bol aj ja.

Program
Continue reading “Middle European Mathematical Olympiad 2010”

Letný Tábor Trojstenu 2010 – Lom nad Rimavicou

Tábor pre stredoškolských matematikov, fyzikov a informatikov sa uskutočnil na konci augusta v roku 2010 na strednom Slovensku. Tábor trval 8 nocí a mimo odborného programu sa športovalo a hralo veľa kolektívnych (logických, behavých, spoločenských, ) hier. Na konci tábora sa rozdala anketa pre účastníkov, kde väčšina účastníkov napísala, že sa im na tábore veľmi páčilo.

Tábor pre študentov tretieho stupňa (tj. stredných škôl) riešiacich semináre z matematiky, fyziky a informatiky sa uskutočnil medzi dňami 29.08.2010 a 07.09.2010 v Lome nad Rimavicou na rozhraní Veporských vrchov a Poľany. Občianske združenie Trojsten združuje stredoškolské semináre KMS, FKS a KSP. Na tento tábor takisto prispel fond pre podporu výskumu a vývoja APVV.

Vedúci seminárov, medzi ktorými som bol aj ja, pripravovali program pre 42 detí na 8 nocí. Čas strávený na takomto tábore sa dá rozdeliť na tri typy: odborný program, hry a voľný čas.
Continue reading “Letný Tábor Trojstenu 2010 – Lom nad Rimavicou”