Monthly Archives: September 2010

Main

Middle European Mathematical Olympiad 2010

Úvod

MEMO – Stredoeurópska matematická olympiáda, je medzinárodná súťaž pre študentov stredných škôl. Tento rok sa organizoval 4. ročník na Slovensku, v Strečne. Organizátor súťaže, MO – Matematická olympiáda Slovensko, pozvalo na opravovanie riešení opravovateľov zo Slovenska, medzi ktorými som bol aj ja.

Program
read more »

Main

Letný Tábor Trojstenu 2010 – Lom nad Rimavicou

Tábor pre študentov tretieho stupňa (tj. stredných škôl) riešiacich semináre z matematiky, fyziky a informatiky sa uskutočnil medzi dňami 29.08.2010 a 07.09.2010 v Lome nad Rimavicou na rozhraní Veporských vrchov a Poľany. Občianske združenie Trojsten združuje stredoškolské semináre KMS, FKS a KSP. Na tento tábor takisto prispel fond pre podporu výskumu a vývoja APVV.

Vedúci seminárov, medzi ktorými som bol aj ja, pripravovali program pre 42 detí na 8 nocí. Čas strávený na takomto tábore sa dá rozdeliť na tri typy: odborný program, hry a voľný čas.
read more »