Poznámky k predmetu Operačné systémy

Napísal som krátky abstrakt k predmetu Operačné systémy na našej škole. Je založený na už postarších skriptách. Materiál neprebehol kontrolou z tretej strany, takže všetky informácie používate na vlastné riziko.

Samozrejme budem rád, ak hocikto navrhne zlepšenie obsahu.

Škola: FMFI UK
Vyučujúci: Richard Ostertág.
Skriptá (jediný zdroj): http://hq.alert.sk/~mandos/fmfi-uk/Informatika/Operacne Systemy/skripta/os.pdf

Abstrakt: os_abstract.pdf

Work at Facebook

Recently, there come an offer from the Facebook recruitment team to me. I was recommended by my friend who works there full-time. In comparsion, I had in the last autumn a telephonic interview at Google which I failed.

I always asked myself which company can suit me better if I could hypothetically choose. After reading the recent article about work at Facebook my preferences towards FB had grown.

As a intern joke I also append an picture from membase.

Google Codejam 2011 Round 1B

I cannot believe how bad I perform at Google-organisated competitions. Today was the first online round of CodeJam. A started quite good, solved the first problem among the first hundreds.

But then came the second problem statement. I had the shape of the main idea (binary search the result) from the beginning, but I overesteemed myself. I forgot to consider the whole implementation in my mind. I forgot what was taught on our preparations for competitions: “turn of your monitor before you start typing the code!”.

When I was online (or on-coding, on-demand) resolving the subproblems the code just diverged. I have implemented a ternary_search (dividing the interval to 3 parts and choosing two of them) and using double type rather thqn int64. Of course, anger come on me. But I managed to implement the good solution at last. For my shame just after the Large request timeout. That was worth 15 points and because of that I finished 1052, just behind the line at 1000.
So, tomorow I will give a next try 🙂

Also I want to share a small problem:
Continue reading “Google Codejam 2011 Round 1B”

Prirodzené kubické spajny (Spline)

Dnes pokračujem v štúdiu numverickej matematiky. Ako som si za tie roky učenia uvedomil, je efektívne si teóriu vyskúšať aj v praxi. A tak som sa trocha pohral s kubickými spline-ami. Pre záujmcov jazykovedy: názov spline pochádza z námorníctva, išlo o nástroj, ktorý aproximoval “najhľadšiu” (s minimálnou krivosťou = curvature) krivku cez dané body.

Síce Čebyševové polynómy aproximujú funkcie najpresnejšie zo všetkých polynómov, tak mimo aproximovaného intervalu prichádza k veľkým odchýlkam nazývanými ako
Continue reading “Prirodzené kubické spajny (Spline)”

Čebyševové polynómy

Definujeme si jednoduchú rekurentnú reláciu pre polynómy. Nič svetuborné.
Potom si povieme, že je to vlastne rekurentná relácia s parametrom x. Riešením jej charakteristického polynómu sú pre |x|<1 komplexné čísla. Navyše to vychádza tak pekne, že vieme substituovať cos(fi) za x a máme rovno goniometrický tvar komplexného čísla.

Pridaním začiatočných podmienok sme dostali jednoznačné riešenie a spätnou substitúciou vzťah Continue reading “Čebyševové polynómy”

Tazup – File sharing protocol with client application

Ide o projekt na predmet Počítačové siete vytvorený spolu s mojimi spolužiakmi Maťom Šrámkom a Kubom Vaňom (vpravo v mojich priateľoch).
Projekt pozostáva z applikácie, ktorá umožňuje vytvoriť sieť peer-to-peer (podobné torrentom). A teda zdieľať a vyhľadávať súbory.

Viac o Tazup-e sa môžete dozvedieť na stránke vytvorenej preň.