Monthly Archives: May 2011

Main

Poznámky k predmetu Operačné systémy

Napísal som krátky abstrakt k predmetu Operačné systémy na našej škole. Je založený na už postarších skriptách. Materiál neprebehol kontrolou z tretej strany, takže všetky informácie používate na vlastné riziko.

Samozrejme budem rád, ak hocikto navrhne zlepšenie obsahu.

Škola: FMFI UK
Vyučujúci: Richard Ostertág.
Skriptá (jediný zdroj): http://hq.alert.sk/~mandos/fmfi-uk/Informatika/Operacne Systemy/skripta/os.pdf

Abstrakt: os_abstract.pdf

Main

Rýchlostné programovanie

V poslednom vydaní rýchlostného programovania (ako prípravy na súťaže typu ACM) sa mi zo začiatku celkom darilo, potom prišla nočná únava. Ale výsledok je celkom dobrý (až na ten jeden compilation error :) ).

Názory

Work at Facebook

Recently, there come an offer from the Facebook recruitment team to me. I was recommended by my friend who works there full-time. In comparsion, I had in the last autumn a telephonic interview at Google which I failed.

I always asked myself which company can suit me better if I could hypothetically choose. After reading the recent article about work at Facebook my preferences towards FB had grown.

As a intern joke I also append an picture from membase.

Názory

Google Codejam 2011 Round 1B

I cannot believe how bad I perform at Google-organisated competitions. Today was the first online round of CodeJam. A started quite good, solved the first problem among the first hundreds.

But then came the second problem statement. I had the shape of the main idea (binary search the result) from the beginning, but I overesteemed myself. I forgot to consider the whole implementation in my mind. I forgot what was taught on our preparations for competitions: “turn of your monitor before you start typing the code!”.

When I was online (or on-coding, on-demand) resolving the subproblems the code just diverged. I have implemented a ternary_search (dividing the interval to 3 parts and choosing two of them) and using double type rather thqn int64. Of course, anger come on me. But I managed to implement the good solution at last. For my shame just after the Large request timeout. That was worth 15 points and because of that I finished 1052, just behind the line at 1000.
So, tomorow I will give a next try :)

Also I want to share a small problem:
read more »

Názory

Prirodzené kubické spajny (Spline)

Dnes pokračujem v štúdiu numverickej matematiky. Ako som si za tie roky učenia uvedomil, je efektívne si teóriu vyskúšať aj v praxi. A tak som sa trocha pohral s kubickými spline-ami. Pre záujmcov jazykovedy: názov spline pochádza z námorníctva, išlo o nástroj, ktorý aproximoval “najhľadšiu” (s minimálnou krivosťou = curvature) krivku cez dané body.

Síce Čebyševové polynómy aproximujú funkcie najpresnejšie zo všetkých polynómov, tak mimo aproximovaného intervalu prichádza k veľkým odchýlkam nazývanými ako
read more »

Názory

Čebyševové polynómy

Definujeme si jednoduchú rekurentnú reláciu pre polynómy. Nič svetuborné.
Potom si povieme, že je to vlastne rekurentná relácia s parametrom x. Riešením jej charakteristického polynómu sú pre |x|<1 komplexné čísla. Navyše to vychádza tak pekne, že vieme substituovať cos(fi) za x a máme rovno goniometrický tvar komplexného čísla.

Pridaním začiatočných podmienok sme dostali jednoznačné riešenie a spätnou substitúciou vzťah read more »

Main

Tazup – File sharing protocol with client application

Ide o projekt na predmet Počítačové siete vytvorený spolu s mojimi spolužiakmi Maťom Šrámkom a Kubom Vaňom (vpravo v mojich priateľoch).
Projekt pozostáva z applikácie, ktorá umožňuje vytvoriť sieť peer-to-peer (podobné torrentom). A teda zdieľať a vyhľadávať súbory.

Viac o Tazup-e sa môžete dozvedieť na stránke vytvorenej preň.