KMS Sústredenie Beta Leto 2011

Úvod

KMS – korešpondenčný matematický seminár – každoročne organizuje 4 sústredenia pre najlepších riešiteľov. Beta v názve znamená, že je to pre starších a leto, že sa snažíme čas tráviť vonku 🙂

Tento rok sme boli iba 7 vedúci (9 je štandard) na 36 účastníkov. Napriek tomu si myslím, že sa nám sústredenie celkom podarilo, aj kvôli zodpovedným účastníkom. Žiadne väčšie spory, žiadne choroby a hlavne kopec zábavy a plnohodnotného programu.

Boli sme ubytovaní v Detvianskej hute, čo je osada ležiaca v Slovenskom rudohorí. Strava aj priestory boli výborné. Ubytovaniu možno vytknúť spoločenskú miestnosť, ktorá bola príliš blízko izieb a roľnícke družstvo, susediace s chatou.

Spomeniem zopár hier, ktoré sme na sústredení mali. Tento článok píšem až dva mesiace po sústredení, takže si rozpamätám už len na to najlepšie 🙂

Športy

Tradične Continue reading “KMS Sústredenie Beta Leto 2011”

Sústredenie KMS – Zima 2011

Úvod

Sústredenie korešpondenčného matematického seminára pre najúspešnejších riešiteľov sa koná pravidelne dvakrát ročne. Tentoraz sme sa vybrali do Dobrej Vody pri Trnave. Ja a ďalších 8 vedúcich pripravovalo odborno-zábavný program pre 36 účastníkov z celého Slovenska počas jedného týždňa (30.01. – 06.02.).

Modernizovaná škola v prírode nám ponúkla výborné prostredie. Zrenovovaný interiér, milý personál a veľa
Continue reading “Sústredenie KMS – Zima 2011”

Letný Tábor Trojstenu 2010 – Lom nad Rimavicou

Tábor pre stredoškolských matematikov, fyzikov a informatikov sa uskutočnil na konci augusta v roku 2010 na strednom Slovensku. Tábor trval 8 nocí a mimo odborného programu sa športovalo a hralo veľa kolektívnych (logických, behavých, spoločenských, ) hier. Na konci tábora sa rozdala anketa pre účastníkov, kde väčšina účastníkov napísala, že sa im na tábore veľmi páčilo.

Tábor pre študentov tretieho stupňa (tj. stredných škôl) riešiacich semináre z matematiky, fyziky a informatiky sa uskutočnil medzi dňami 29.08.2010 a 07.09.2010 v Lome nad Rimavicou na rozhraní Veporských vrchov a Poľany. Občianske združenie Trojsten združuje stredoškolské semináre KMS, FKS a KSP. Na tento tábor takisto prispel fond pre podporu výskumu a vývoja APVV.

Vedúci seminárov, medzi ktorými som bol aj ja, pripravovali program pre 42 detí na 8 nocí. Čas strávený na takomto tábore sa dá rozdeliť na tri typy: odborný program, hry a voľný čas.
Continue reading “Letný Tábor Trojstenu 2010 – Lom nad Rimavicou”

Sústredenie KMS beta 2010 leto

KMS, teda Korešpondečný matematický seminár, organizuje celoročnú matematickú súťaž medzi stredoškolákmi. Najlepší z nich sú pozvaný na sústredenie (dvakrát do roka).
Vedúci sústredenia sú často práve tí, ktorí opravujú riešenia. Účastníci na sústredení sú už tradične delení do družiniek po 6. Každá družinka sa snaží získať čo najlepší výsledok, lebo výherca dostáva veľkú konzervu ananásu.
Sústredenie je zložené z matematického programu (prednášky, semináre, súťaže = matboje), hier po družinkách (vždy iné) a športov. Špeciálne body sústredenia sú nočná hra (názov hovorí sám za seba) a GP, čo je veľká hra na koniec.
Typický účastník po sústrední spí v jednom kuse asi 14 hodín a Continue reading “Sústredenie KMS beta 2010 leto”