Sústredenie úspešných riešiteľov MO

V dňoch 15.10.2010 až 17.10.2010 som sa ako prednášateľ zúčastnil na Sústredení úspešných riešiteľov matematickej olympiády. Viac informácií je možné nájsť na:
http://skmo.sk/sustredenie/index.php

Akcia sa uskutočnila v časti Terchovej, konkréte v priestoroch školy v prírode Šípková. Zúčastnilo sa 53 žiakov z celého Slovenska.
Účastníci boli rozdelení do skupín podľa toho, ako dobre dopadli v minuloročnej olympiáde. Ja som mal prednášky častejšie pre tých “zdatnejších”.

Môj odborný program:
Pripravil som si dve prednášky. Enumerative Combinatorics a Základné postupy upravovania súm.
Continue reading “Sústredenie úspešných riešiteľov MO”

Letný Tábor Trojstenu 2010 – Lom nad Rimavicou

Tábor pre stredoškolských matematikov, fyzikov a informatikov sa uskutočnil na konci augusta v roku 2010 na strednom Slovensku. Tábor trval 8 nocí a mimo odborného programu sa športovalo a hralo veľa kolektívnych (logických, behavých, spoločenských, ) hier. Na konci tábora sa rozdala anketa pre účastníkov, kde väčšina účastníkov napísala, že sa im na tábore veľmi páčilo.

Tábor pre študentov tretieho stupňa (tj. stredných škôl) riešiacich semináre z matematiky, fyziky a informatiky sa uskutočnil medzi dňami 29.08.2010 a 07.09.2010 v Lome nad Rimavicou na rozhraní Veporských vrchov a Poľany. Občianske združenie Trojsten združuje stredoškolské semináre KMS, FKS a KSP. Na tento tábor takisto prispel fond pre podporu výskumu a vývoja APVV.

Vedúci seminárov, medzi ktorými som bol aj ja, pripravovali program pre 42 detí na 8 nocí. Čas strávený na takomto tábore sa dá rozdeliť na tri typy: odborný program, hry a voľný čas.
Continue reading “Letný Tábor Trojstenu 2010 – Lom nad Rimavicou”

Sústredenie KMS beta 2010 leto

KMS, teda Korešpondečný matematický seminár, organizuje celoročnú matematickú súťaž medzi stredoškolákmi. Najlepší z nich sú pozvaný na sústredenie (dvakrát do roka).
Vedúci sústredenia sú často práve tí, ktorí opravujú riešenia. Účastníci na sústredení sú už tradične delení do družiniek po 6. Každá družinka sa snaží získať čo najlepší výsledok, lebo výherca dostáva veľkú konzervu ananásu.
Sústredenie je zložené z matematického programu (prednášky, semináre, súťaže = matboje), hier po družinkách (vždy iné) a športov. Špeciálne body sústredenia sú nočná hra (názov hovorí sám za seba) a GP, čo je veľká hra na koniec.
Typický účastník po sústrední spí v jednom kuse asi 14 hodín a Continue reading “Sústredenie KMS beta 2010 leto”

KMS TV

V pondelok sme sa niektorý vedúci korešpondenčného matematického semináru (KMS) zišli v jednej učebni na matfyze, aby sme natočili návody k niektorým zadaniam nášho seminára.

Videá sú voľne prístupné na youtube, ako aj na stránkach KMS.

Mal som tú česť byť prvým nasnímaným.

V týchto videonávodoch vidíme veľký potenciál do budúcnosti, ale samozrejme nikdy nenahradia tradičné formálne písané dôkazy.