KMS Sústredenie Beta Leto 2011

Úvod

KMS – korešpondenčný matematický seminár – každoročne organizuje 4 sústredenia pre najlepších riešiteľov. Beta v názve znamená, že je to pre starších a leto, že sa snažíme čas tráviť vonku 🙂

Tento rok sme boli iba 7 vedúci (9 je štandard) na 36 účastníkov. Napriek tomu si myslím, že sa nám sústredenie celkom podarilo, aj kvôli zodpovedným účastníkom. Žiadne väčšie spory, žiadne choroby a hlavne kopec zábavy a plnohodnotného programu.

Boli sme ubytovaní v Detvianskej hute, čo je osada ležiaca v Slovenskom rudohorí. Strava aj priestory boli výborné. Ubytovaniu možno vytknúť spoločenskú miestnosť, ktorá bola príliš blízko izieb a roľnícke družstvo, susediace s chatou.

Spomeniem zopár hier, ktoré sme na sústredení mali. Tento článok píšem až dva mesiace po sústredení, takže si rozpamätám už len na to najlepšie 🙂

Športy

Tradične sme mali tri športy.

Obyčajný futbal

Pravidlá európskeho futbalu, ktoré sú obmedzené o jeden prvok. Každý hráč okrem prekolíkovačov, má o nohu uviazaný lano, ktorého druhý koniec je zapichnutý do zeme veľkým železným kolíkom. Takže sa hráči môžu chýbať len v polomere 2 metrov okolo svojich kolíkov. Aby to nebola nuda, tak každé družstvo má svojho prekolíkovača, ktorý môže hráčov kolík presunúť, a to len vtedy keď sa hráč nehýbe.

V takomto futbale začne prevažovať technika a nie fyzická zdatnosť hráčov. A teda sila každého je porovnateľná, lebo každý má dosť času na spracovanie a zamierenie svojej strely alebo nahrávky.

Ultimate Age

Ultimate frisbee je hra podobná futbalu, ibaže s lietajúcim diskom a namiesto bránok sú dlhé čiary. Age (čítaj “ejdž”) je skratka pre počítačovú hru Age of Empires II. Na sústredení sme pravidlá Ultimate-u rozšírili o tri povolania:

  • Skirmisher: Klasický hráč frisbee.
  • Hussar: Nemôže disk hádzať, ale môže ho chytiť a bežať s ním. Môže ho ale podávať iným hráčom svojho tímu.
  • Spearman: Nemôže disk držať (môže ho akurát buhnúť do zeme počas obrany). Akonáhle sa dotkne nepriateľského Hussara, tak je on aj nepriateľský Hussar mŕtvy a obaja musia ísť oživiť na kraj ihriska (mŕtvy Hussar na špeciálne miesto)

Každý tím si na začiatku polčasu vybral povolania svojich hráčov.
A ešte malá zmena oproti Ultimate-u, hralo sa s Megaprasom namiesto lietajúceho taniera. Megapras je hračka pre psov, ktorá krochce ak je stlačená.
Niektoré pravidlá sme dorábali za behu, keď vznikli neštandardné situácie.

Šport sme tradične vymysleli ja a Beren. Išlo o veľmi taktický šport, pripominajúci americký futbal, ibaže bez bitiek a fyzického kontaktu. Hlavnými stratégiami bolo buď sa špecializovať na Skirmisherov a hrať klasické frisbee alebo mať pomerne veľa Hussarov a snažiť sa im disk predať. Osobne, mňa ako rozhodcu, ma na šport bavilo sa pozerať 🙂

Vybíjaná do kopca

Už nezostal rovný plac a tak vznikla myšlienka vybíjanej do pomerne strmého kopca.

Záchrana dediny

Všetci účastníci hrali spolu proti hre – vedúcim. Hra bola založená na stolovej hre Ponorka. Hru sme hrali po celej chate a každé miesto v ponorke bola zvlášť izba.

Hra sa hrá na kolá, ktoré trvajú presne jednu minútu. Ide o to, že dedina má rôzne časti ako pašu, kde sa lovia bizóny, studňu, kde sa získava voda a tak ďalej. Všetky tieto miesta sa postupne kazia a treba ich opravovať, pričom sa meria ako veľmi je miesto pokazené. Čím viac je miesto pokazené, tím viacej ľudí na jeho opravu treba. Čas opravy závisí od toho, ako veľmi riskantnú opravu hráči zvolia. Ak zvolia krátku opravu, tak je malá šanca že sa im to podarí. Naopak, ak zvolia dlhú opravu, tak sa im to isto podarí. Ak je miesto veľmi pokazené, tak hráči hru prehrali.

Hra vyžadovala silný time-management, keďže veľa udalostí prebiehalo naraz. Takisto informácie o stave zariadení neboli dostupné na jednom mieste, ale trebalo ich zbierať po celej chate. Hráči sa počas hry učili ako ju správne hrať.

Priamočiary priebeh bol skomplikovaný o udalosti, ktoré komplikovali prístup do miestnosti, resp. vyžadovali pozornosť celej dediny ako napríklad nepriateľský útok.

Test odvahy

Hra sa hrala po družinkách a mala 10 kôl. V každom kole sa dopredu vybral nejaký človek. Jemu bola nahlásená nepríjemná úloha typu: nájdi a zjedz chrobáka, upleť veniec zo žihľavy a podobne. Daný človek sa mohol sám rozhodnúť, že úlohu predá inému členovi družiny, ale ten ju už nemohol odmietnuť. Vytváralo sa isté psychické napätie, počas ktorého sa zažilo aj kopec zábavy a znechutenia.
Napríklad keď Kubo Santer zjedol takého 4cm lúčného koníka 🙂

Špiónske šarády

Klasické šarády, ktoré sú modifikované o prvok nepriateľského tímu. Nepriateľský tím sa tiež snaží uhádnuť čo šarádiaci ukazuje. Takže šarádiaceho úlohou je ukázať slovo tak, aby to jeho tím pochopil, ale nepriateľský pozorovatelia to nepochopia.

Núti to ľudí ukazovať cez rôzne kľukaté asociácie, čo so sebou väčšinou prináša veľa zábavy 🙂

Krátka fotogaléria

Jedna z početných hier vonku
Jedna z početných hier vonku

Hranie na gitare je časté na každom sústredení
Hranie na gitare je časté na každom sústredení

Riešime nielen matematické problémy :)
Riešime nielen matematické problémy 🙂

Author: Peter Csiba

Software Engineer at Google

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *