Stránka znovu žije!

Dnes som pridal 8 z 45 rozpracovaných článkov, hlavne zo starších frisbee turnajov (tento rok ich už mám 12) a niekoľkých matematických súťaží.

Posnažím sa zverejniť môj pohľad na bakalárske štúdium informatiky na FMFI UK BA. Ako som počul, tak práve články o škole a predmetoch sú zaujímavým čítaním pre mojich mladších kamarátov.

Doterajšie príspevky mali formu denníkov, prípadne tlačových správ. Obsahovali veľa dát, ktoré boli pre publikum skôr nezaujímavé.
Preto som sa rozhodol, že ďalšie príspevky budú skôr blogového charakteru – budú opisovať moje dlhodobé rozhodnutia, pozorovania a prípadne prekvapenia. Témy ako knihy, cestovanie, práca, škola a všeličo náhodné. O čistých faktoch sa budem vyjadrovať už len stručne.

Migrácia z Yegonu na Websupport

Po ročnom otálaní som sa rozhodol zmeniť hostingovu spoločnosť.
Mojimi motiváciami boli cena a presun dómeny do mojej správy. Ročne ušetrím 30 eur a už sa o komunikáciu a fakturáciu nemusí starať môj otec. Dúfam, že po tejto zmene sa moja zodpovednosť o pravidelnosť príspevkov zvýši 🙂

Počas migrácie som bol príjemne prekvapený priateľským prístupom spoločnosti Websupport (nechýbali 🙂 v ich emailoch), ktorá navyše sídli do 1km od internátov.