Stránka znovu žije!

Dnes som pridal 8 z 45 rozpracovaných článkov, hlavne zo starších frisbee turnajov (tento rok ich už mám 12) a niekoľkých matematických súťaží.

Posnažím sa zverejniť môj pohľad na bakalárske štúdium informatiky na FMFI UK BA. Ako som počul, tak práve články o škole a predmetoch sú zaujímavým čítaním pre mojich mladších kamarátov.

Doterajšie príspevky mali formu denníkov, prípadne tlačových správ. Obsahovali veľa dát, ktoré boli pre publikum skôr nezaujímavé.
Preto som sa rozhodol, že ďalšie príspevky budú skôr blogového charakteru – budú opisovať moje dlhodobé rozhodnutia, pozorovania a prípadne prekvapenia. Témy ako knihy, cestovanie, práca, škola a všeličo náhodné. O čistých faktoch sa budem vyjadrovať už len stručne.

Author: Peter Csiba

Software Engineer at Google

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *