Hodnotenie 2. ročníka na FMFI UK – Informatika

Skončil sa môj druhý ročník na vysokej škole. Viacerí hovorili, že študentské roky ubehnú rýchlo a je to veľká pravda. Druhý ročník bol pre mňa pomerne náročným, keďže som prakticky spravil tri roky bakalárskeho štúdia za dva.
Bola to veľká vec. A každá veľká vec, si zaslúži zhodnotiť. Na škole máme študentskú anketu, ktorá je celkom dobrým nástrojom hodnotenia. A preto som sa rozhodol svoj názor v ankete zverejniť aj tu, na mojej domovskej stránke.

Môj názor uvedený aj v ankete

Po skončení zimného semestra v druhom ročníku som napísal niečo o predmetoch, ktoré som absolvoval. Ako sa mi páčili, či súhlasím s tým, čo sa tam preberalo a niečo o organizácií predmetu.

Niečo o predmetoch zimného semestra druhého ročníka

Poznámky k predmetu Neurónove siete

Počas jednodňového učenia sa na tento predmet (čo vonkoncom nie je dostatok času) som si písal poznámky.
Ku každej otázke a podotázke som sa nejakým spôsobom vyjadril. Pre záujemcov o túto tému si odporúčam pozrieť zdroje, ktoré sú uvedené na konci poznámok.
Neručím za pravdivosť informácií.

Akékoľvek pripomienky alebo doplňujúce informácie vrelo uvítam.

Poznámky k predmetu Neurónové siete.

Poznámky k predmetu Teória kódovania

V tomto texte som sa snažil v krátkosti spísať hlavné časti predmetu Teória kódovania. Text obsahuje hlavne zoznam kľúčových slov a ich vzájomných prepojení.

Poznámky z teórie kódovania.

Hlavné témy:
Nerovnomerné kódy: Shannonov,Fanov a Huffmanov. Craft-McMillanova nerovnosť. Optimálne kódy.

Markovové kódy.

Lineárne kódy, Cyklické kódy a Boose-Chandhury-Hocquenhem-ove kódy.
Dekódovanie pomocou kontrolných matíc, syndrómov chýb, polynómov a metóda error-trapping.

Poznámky k predmetu Operačné systémy

Napísal som krátky abstrakt k predmetu Operačné systémy na našej škole. Je založený na už postarších skriptách. Materiál neprebehol kontrolou z tretej strany, takže všetky informácie používate na vlastné riziko.

Samozrejme budem rád, ak hocikto navrhne zlepšenie obsahu.

Škola: FMFI UK
Vyučujúci: Richard Ostertág.
Skriptá (jediný zdroj): http://hq.alert.sk/~mandos/fmfi-uk/Informatika/Operacne Systemy/skripta/os.pdf

Abstrakt: os_abstract.pdf