Študenti: Choďte na stáž

Najvyšší čas hlásiť sa na zahraničné stáže na leto 2018! Prečo ísť? Ochutnať si pracovný život, ktorým pravdepodobne strávite väčšinu vášho života. Spoznať ľudí, kultúry a príbehy z celého sveta. Trocha pocestovať. A taktiež možnosť si fajne privyrobiť, v niektorých prípadoch dosť na to aby ste pohodlne finančne preplávali 3 ročným štúdiom na našom (Česko)Slovensku.

TLDR TLDR

Ak študuješ, prihlás sa na letnú stáž v zahraničí. Otvorí Ti to oči, dá Ti to veľa. Ak váhaš, spýtaj sa kamoša(ky) čo bol(a).

Ak si na stáži bol(a), objednal jedlo a porozprávaj o tom na svojej Alma Mater.

Ak neštudujes, kopni do študentov.

TLDR

Najvyšší čas hlásiť sa na zahraničné stáže na leto 2018! – keďže väčšina medzinárodných stážistov má podpísané ešte pred Vianocami. Prečo ísť? Ochutnať si pracovný život, ktorým pravdepodobne strávite väčšinu vášho života. Spoznať ľudí, kultúry a príbehy z celého sveta. Trocha pocestovať. A taktiež si zarobíte dosť, v niektorých prípadoch dosť na to aby ste pohodlne finančne preplávali 3 ročným štúdiom na našom (Česko)Slovensku.

Návod, často kladené otázky, zoznam príbehov a horúca linka na Tvoje otázky sú predmetom tohto článku.

Študenti, najvyšší čas nalodiť sa!

Osobná skúsenosť, t.j. Prečo toto píšem? (kľudne preskoč)

Short Story:

V posledných mesiacoch vediem veľa pohovorov. Ako prípravu si zrýchla pozriem CV kandidáta(ky). Zoznam ich stáží považujeme za silný signál – ak kandidát prešiel výberovým procesom Top spoločnosti, a robil(a) na ťažkých veciach, tak je pravdepodobne fajný(á). Praktickty to znamená, že kandidát rýchlo prejde cez recruiter screening a ja rýchlejšie prejdem k náročnejším otázkam.

Long Story:

Mojím životným krédom je neustále učenie sa. Jeho hlavným prvkom je konštantná sebereflexia, čo po sedliacky znamená ak som urobil(a) A, tak ako urobím A lepšie nabudúce (čo občas znamená nerobiť A vôbec). Verím, že tento princíp je všadeprítomný. Napr. upravovanie váh v umelých neurónových sieťach, zmena paragrafov v našich zákonoch, trénovanie vrcholových športov či vytváranie chutných receptov.

Continue reading “Študenti: Choďte na stáž”

Submitted assignment about unsupervised grammar parsing for WSJ-10

I just finished my first block in the spring semester of my exhchange studies here in Amsterdam!

I think it was an interesting project so I published it on my site:
Unsupervised parsing on WSJ-10 – replicating results of Dennis ’05

Začiatok môjho tretieho ročníka – pozor, občas som to prehnal s filozofiou.

Úvod

V tomto príspevku budem písať o tom, ako som sa rozhodol prežiť svoj tretí ročník (bakalára) na univerzite.
Keďže je približne mesiac, odkedy nám semester začal, tak mám zopár čerstvých myšlienok o ktoré by som sa tu s vami rád podelil.
Na konci som venoval odstavec iným alternatívam, nad ktorými som uvažoval.

Ako iste tušíte/viete, naše študentské životy Continue reading “Začiatok môjho tretieho ročníka – pozor, občas som to prehnal s filozofiou.”

18th IMC 2011 – Bulgaria, Blagoevgrad

Introduction

IMC is a competition in mathematics for university students. It’s similar to IMO: two days, problems from different topics, students from all the world and lot of free time to meet other participants = friends.

Event take time from 28th of July till 03th of August. Each day one main task to do was scheduled for us.

Official webpage: http://www.imc-math.org.uk/index.php?year=2011
Final results.

Arrival day

We took Continue reading “18th IMC 2011 – Bulgaria, Blagoevgrad”

Hodnotenie 2. ročníka na FMFI UK – Informatika

Skončil sa môj druhý ročník na vysokej škole. Viacerí hovorili, že študentské roky ubehnú rýchlo a je to veľká pravda. Druhý ročník bol pre mňa pomerne náročným, keďže som prakticky spravil tri roky bakalárskeho štúdia za dva.
Bola to veľká vec. A každá veľká vec, si zaslúži zhodnotiť. Na škole máme študentskú anketu, ktorá je celkom dobrým nástrojom hodnotenia. A preto som sa rozhodol svoj názor v ankete zverejniť aj tu, na mojej domovskej stránke.

Môj názor uvedený aj v ankete

Po skončení zimného semestra v druhom ročníku som napísal niečo o predmetoch, ktoré som absolvoval. Ako sa mi páčili, či súhlasím s tým, čo sa tam preberalo a niečo o organizácií predmetu.

Niečo o predmetoch zimného semestra druhého ročníka

Poznámky k predmetu Neurónove siete

Počas jednodňového učenia sa na tento predmet (čo vonkoncom nie je dostatok času) som si písal poznámky.
Ku každej otázke a podotázke som sa nejakým spôsobom vyjadril. Pre záujemcov o túto tému si odporúčam pozrieť zdroje, ktoré sú uvedené na konci poznámok.
Neručím za pravdivosť informácií.

Akékoľvek pripomienky alebo doplňujúce informácie vrelo uvítam.

Poznámky k predmetu Neurónové siete.

Poznámky k predmetu Teória kódovania

V tomto texte som sa snažil v krátkosti spísať hlavné časti predmetu Teória kódovania. Text obsahuje hlavne zoznam kľúčových slov a ich vzájomných prepojení.

Poznámky z teórie kódovania.

Hlavné témy:
Nerovnomerné kódy: Shannonov,Fanov a Huffmanov. Craft-McMillanova nerovnosť. Optimálne kódy.

Markovové kódy.

Lineárne kódy, Cyklické kódy a Boose-Chandhury-Hocquenhem-ove kódy.
Dekódovanie pomocou kontrolných matíc, syndrómov chýb, polynómov a metóda error-trapping.

Poznámky k predmetu Operačné systémy

Napísal som krátky abstrakt k predmetu Operačné systémy na našej škole. Je založený na už postarších skriptách. Materiál neprebehol kontrolou z tretej strany, takže všetky informácie používate na vlastné riziko.

Samozrejme budem rád, ak hocikto navrhne zlepšenie obsahu.

Škola: FMFI UK
Vyučujúci: Richard Ostertág.
Skriptá (jediný zdroj): http://hq.alert.sk/~mandos/fmfi-uk/Informatika/Operacne Systemy/skripta/os.pdf

Abstrakt: os_abstract.pdf

Vojtech Jarnik International Math Competition 2011

Ide o matematickú súťaž určenú pre univerzitných študentov z celého sveta (tento rok sa zúčastnili súťažiaci z troch kontinentov). Súťaž je organizovaná Ostravskou Univerzitou na počesť matematika Jarníka už 21. rok. Súťaží sa v dvoch kategóriách: juniori sú bakalári v 1. a 2. ročníku, seniori sú ostatní. Súťaž trvala 2 dni (súťažný deň a deň vyhodnotenia).
Pred samotnou súťažou prebehlo na našej univerzite výberové kolo, z ktorého postúpilo 10 najlepších.

Podarilo sa mi skončiť 24.
Continue reading “Vojtech Jarnik International Math Competition 2011”

Dokončenie druhého semestra.

Úvod

Dňa 26.08.2010 som konečne dokončil druhý semester. Prečo až teraz? Malo to jeden dôvod, ktorý bol podmienený viacerými okolnosťami (ale hlavne flákaním sa cez semester).

Štatistika známok:
Vážený študijný priemer: 1,23
Počet Áčok: 8
Počet Bčok: 2
Počet Cčok: 1
Počet Dčok: 1

Posledná skúška
Continue reading “Dokončenie druhého semestra.”