Letný Tábor Trojstenu 2010 – Lom nad Rimavicou

Tábor pre stredoškolských matematikov, fyzikov a informatikov sa uskutočnil na konci augusta v roku 2010 na strednom Slovensku. Tábor trval 8 nocí a mimo odborného programu sa športovalo a hralo veľa kolektívnych (logických, behavých, spoločenských, ) hier. Na konci tábora sa rozdala anketa pre účastníkov, kde väčšina účastníkov napísala, že sa im na tábore veľmi páčilo.

Tábor pre študentov tretieho stupňa (tj. stredných škôl) riešiacich semináre z matematiky, fyziky a informatiky sa uskutočnil medzi dňami 29.08.2010 a 07.09.2010 v Lome nad Rimavicou na rozhraní Veporských vrchov a Poľany. Občianske združenie Trojsten združuje stredoškolské semináre KMS, FKS a KSP. Na tento tábor takisto prispel fond pre podporu výskumu a vývoja APVV.

Vedúci seminárov, medzi ktorými som bol aj ja, pripravovali program pre 42 detí na 8 nocí. Čas strávený na takomto tábore sa dá rozdeliť na tri typy: odborný program, hry a voľný čas.

Odborný program napĺňajú semináre z oborov matematiky, fyziky a informatiky, ktoré si pre účastníkov pripravili vedúci. Dopĺňajú to prednášky externistov, skúsených prednášateľov ktorý prídu na tábor na deň len kvôli svojej prednáške. Odborný program dopĺňajú semináre, prednášky na pokračovanie.

Za hry sa nepovažujú klasické spoločenské hry, ale ľubovolné skupinové aktivity s istými pravidlami. Najzákladnejšími hrami sú športy. Vedúci sa snažia priniesť vždy niečo nové a tak vymýšľajú nové športy, alebo modifikujú už známe. Napríklad vo vybíjanej sa pridá pravidlo, že baby vybíjajú len baby a chlapci vybíjajú len chlapcov. Alebo vo frisbee sa disk nahradí bolasom či fľašou. Vo futbale sa pridá jedna lopta a tak ďalej. Ďalšími hrami sú rôzne ekonomické hry (napr. účastníci sú kamióny a vedúci obchodníci), konštrukčné (treba vyrobiť vec na istú tému) a tak ďalej.

Vo voľnom čase je obľúbená hra na gitaru, pýtanie sa vedúcich na poznatky z matematiky, fyziky a informatiky, prípadne športovanie, hranie minihier ako sú šarády alebo ninja.

Medzi špeciálne hry patria hry nočné, ktoré sa tradične začínajú o polnoci a konajú sa prevažne vonku. Ide hlavne o pochody, hry so svetlom alebo dešifrovanie.

Nejaké fotografie budú časom na facebooku, základné informácie o tábore je možné nájsť na stránkach KMS alebo na špeciálnej stránke vytvorenej pre tento tábor.

Author: Peter Csiba

Software Engineer at Google

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *