FMFI UK – 2. ročník – Predmety a učitelia

Úvod

Musím povedať, že tento ročník sa mi naozaj páčil. Mal som prakticky len také predmety, aké som chcel. Druhý semester obzvlášť. Podarilo sa mi za dva roky absolvovať všetky povinné predmety na bakalárovi až na bakalárku a preto budem mať budúci školský rok dosť voľný.

V tomto texte chcem hodnotiť predmety, ktoré som absolvoval a niektorých učiteľov, ktorý ma učili. Hodnotenie sa mi nechce písať dvakrát aj do ankety aj sem. Myslím si, že som anketu vyplnil poctivo (a zabralo mi dobrých pár hodín). A preto väčšinu z mojej ankety uvádzam prakticky necenzúrovane aj tu.

Zoznam predmetov

Algebra (3) – Martin Sleziak

 • Celkové hodnotenie:4/5
 • Obsah:4/5
 • Vyučujúci:3/5
 • Hlavné dojmy:Učiteľ je to ale pomerne mladý a určite mu záleží na kvalite predmetu . Má potenciál svoje prednášky vylepšiť a tým pridať na kvalite predmetu 🙂
 • Odporúčal:Venoval sa plne študentom. Napísal výborné skriptá.
 • Neodporúčal:Jeho prednášky mi prišli nudné, a nemyslím, že ma učivu naučili.

Učivo je to zaujímavé. Vyučujúci má veľmi flexibilný a nápomocný prístup k študentom. Obsah sa mi celkom páčil (napr. viac ako v prípade Algebry(1))

Algebra je veľmi teoretickým predmetom a aj preto sa mi prednášky zdali byť skôr nudné (a moc som na ne nechodil). Neviem, či sa to vôbec dá prednášať zaujímavo…

Čo sa mi ale nepáčilo:
Nevyžadovalo sa veľa práce ani počas semestra ani počas skúškového a tak som dal prednosť rádovo náročnejším predmetom. A teda učivu plne nechápem, čo je škoda.

Ja osobne mám radšej prístup, kde sa od študenta vyžaduje oveľa viac.
Najviac ma trápi to, že som predmet prakticky flákal a napriek tomu mám najlepšie ohodnotenie. A navyše si nemyslím, že som učivu plne pochopil.
–neviem, či je to len politika magisterských predmetov (ide hlavne o to zaujať), ale taký prístup sa mi proste nepáči.

Bol by som radšej, ak by sa prebralo viac učiva. Nemusí sa ísť úplne do podrobností (napr. niektoré tvrdenia stačí spomenúť a nech si to pozrieme v skriptách).

Formálne jazyky a automaty (1) – Branislav Rovan

 • Celkové hodnotenie:5/5
 • Obsah:5/5
 • Vyučujúci:5/5
 • Hlavné dojmy: “Hranie” sa s rôznymi modelmi, ktoré je vyučované veľmi kvalitne
 • Odporúčal:Som určite rád, že som tento predmet absolvoval a môžem ho odporučiť nie len informatikom. A to preto, lebo až na časť o rozhodnuteľnosti je predmet pomerne “hravým”.
 • Neodporúčal:

Obsah tohoto predmetu nepochybne patrí k základom teoretickej informatiky. Myslím si, že učivo je vybraté veľmi starostlivo a správne. Organizácia predmetu (d.ú., prezentácie, písomky, skúška) je tiež viac než vyhovujúca.

Skriptá a k nim prislúchajúce prezentačné úlohy sú dostatočným študijným materiálom. Prednášky sú zaujímavé (, ak sa práve neprednáša triviálna látka).

Vedúci katedry s mnohoročnými skúsenosťami. To odôvodňuje 5 hviezdičiek za druhé dve otázky.

Vyučujúcemu záleží na kvalite predmetu, má k študentom až kamarátsky vzťah.
A chcel by som pochváliť aj cvičiacich za dobre odvedenú prácu.

Formálne jazyky a automaty (2) – Branislav Rovan

 • Celkové hodnotenie:4/5
 • Obsah:3/5
 • Vyučujúci:5/5
 • Hlavné dojmy:Predmet je stále vyučovaný kvalitne. Už to ale stratilo čaro foje1 po obsahovej stránke. Všetky tie redukcie a modely, už ma to až tak nebavilo.
 • Odporúčal:
 • Neodporúčal:

Budem tu komentovať len to, čo sa mi oproti “Foji” (1) nepáčilo.
–Menej domácich úloh. Aj keď boli náročnejšie, nenútilo nás to k veľkej práci cez semester.
–LR(0) gramatiky asi neboli vysvetlené poriadne. Málokto z môjho okolia* hovoril, že tomu plne chápe. Ja som na prednáške nebol, takže hodnotím len dôsledky a nie dôvody tohoto stavu.

Myslím, že foja1 a foja2 podali presne to množstvo učiva, ktoré by som z tohoto smeru rád vedel. Ku koncu semestra som už prestal veriť, že môže vo foji existovať viac “praktických” výsledkov.

*A to okolie je myslím dosť kvalitné.

Kombinatorická analýza (1) – Daniel Olejár a Martin Stanek

 • Celkové hodnotenie:5/5
 • Obsah:5/5
 • Vyučujúci:5/5
 • Hlavné dojmy: Proste kombat. Má to svoj “šmrnc”, výborných učiteľov a tak dalej 🙂
 • Odporúčal: Študent je vyslovene prekvapený, že aké “monštrá” sa po semestri kombatu naučí rátať. Navyše tento predmet vyučujú výborní učitelia. Bolo to príjemné povznesie od všetkých tých teoretických predmetov, kde nebolo vidno výsledky. Pocit satisfakcie správneho výsledku, ktorý sa dá navyše po vypočítaní overiť, je v niektorých prípadoch naozaj neopísateľný.
 • Neodporúčal: Asi len tým ľuďom, ktorý prišli na FMFI “prejsť”.

Povedomie o “kombate” je veľké a boli sme dopredu pripravení, že tento predmet nebude patriť medzi tie jednoduchšie.
Učivo bolo zaujímavé a podané veľmi kvalitne. V prípade kombatu sa {ne}povinné úlohy rátajú za prácu cez semester. Viacerí z nás ich každý týždeň prerátavali na “kombat session-oh”.

Bohužiaľ som všetky preberané metódy poznal už pred kombatom . Preto hodnotím náročnosť a obsah predmetu slabšie (pozn.: vyššia náročnosť je lepšia).

Z viacerých dôvodov som nemohol byť na posledných prednáškach o gen. funkciách. Túto metódu som si doštudoval z knižky. Prekvapilo ma, že ich na písomkách nebolo treba, resp. sa dané príklady dali zrátať jednoduchšie bez nich. Možno by sa im v budúcnosti oplatilo venovať viac času, keďže ide o pomerne univerzálnu metódu.

Martin Stanek:
[Rovnaký ako v komentári k predmetu Kryptológia]
Na verejnosti sa netajím tým, že pán Stanek je mojim obľúbeným učiteľom. Aspoň v krátkosti napíšem to, čo sa mi na jeho predmetoch páči. Budem subjektívny.

Náročnosť: Sú náročné a to ja mám rád. Až do poslednej chvíle si študent myslí, že učivu poriadne nerozumie*. A keď tomu všetkému študent po svojom prvom | druhom opravnom termíne konečne pochopí, je rád, koľko užitočného sa stihol naučiť.

Tempo a kvalita prednášky: Na väčšine prednášok vždy prídu nudné, resp. triviálne pasáže. O prednáškach pána Staneka to ale neplatí. Študent je nútený dávať pozor celý čas.
Počas prednesu učiva dáva mini-prestávky, často oživené vtipnými a trefnými poznámkami, takže sa študent určite nenudí.
Proste prednášky pána Staneka vyzerajú presne tak, ako by dobrá prednáška podľa mňa mala vyzerať.

Škoda len, že neučí viacej predmetov.

*Neporozumenie nie je spôsobené kvalitou prednesu, ale náročnosťou látky.

Kryptológia (1) – Martin Stanek

 • Celkové hodnotenie:5/5
 • Obsah:5/5
 • Vyučujúci:6/5
 • Hlavné dojmy: Keď sa vám vzdá, že vás škola málo vyťažuje, tak toto je predmet ktorý hľadáte.
 • Odporúčal: Keď vás čo len trocha baví šifrovanie, tak by som neváhal a tento predmet si zapísal. Počas semestra sa preberie snáď všetko, čo v modernej kryptológií stojí za to.
 • Neodporúčal: Pre slabšie povahy.

Komentár je veľmi podobný ako v prípade k predmetu Kombinatorická analýza.
V tomto prípade som ale učivo vopred nevedel a tak mi tento predmet dal oveľa viac.

Prednášky veľmi kvalitné.
Učivo myslím veľmi dobre špecifikuje to, čo považujem za Úvod do kryptológie.

Množstvo bolo vzhľadom na ostatné predmety pomerne veľké, určite sa nedalo naučiť za jeden, ba ani 5 dní.

Matematická analýza (3) – Kristína Rostás

 • Celkové hodnotenie:3/5
 • Obsah:4/5
 • Vyučujúci:3/5
 • Hlavné dojmy:Rozšírenie pojmov z analýzy o tie užitočné. Myslím si ale, že pre toho koho zaujíma analýza je lepšie si zapísať tú u matematikov (3) a (4).

Neurónové siete – Igor Farkaš

 • Celkové hodnotenie:5/5
 • Obsah:5/5
 • Vyučujúci:5/5
 • Hlavné dojmy:Predmet som mal ako výberový. Páčila sa mi organizácia predmetu, ktorá má charakter západných VŠ. Po jeho absolvovaní ma tematika neurónových sietí veľmi zaujala.
 • Odporúčal: Výborný predmet, feeling západných škôl.
 • Neodporúčal: Neni dôvod.

Celkovo sa mi predmet veľmi páčil. Vyzdvihol by som hlavne preberané učivo a organizáciu predmetu.

Myslím si, že prebrané učivo pokrylo všetky základné postupy v tematike neurónových sietí. Osobne to pokladám za dôležitejšie ako hĺbku preberaného učiva.

Prednášky boli zrozumiteľné a zverejnené na Internete. Navyše ku každej prednáške bol uvedený zdroj, z ktorého bol čerpaný. Toto všetko veľmi uľahčilo a spríjemnilo štúdium.

Projekty cez semester som pokladal za veľmi dôležitý prvok predmetu, až počas nich som pochopil podstatu jednotlivých modelov NS.

Ku skúške nemám žiadne výhrady.

Jediné, čo mi vadilo, boli cvičenia. Po prvých dvoch cvičeniach som si povedal, že nestojí za to tam chodiť. Okrem toho boli v pomerne zlom čase (štv, 18:10). Predmet bol napriek tomu tak dobrý, že si stále zaslúži 5 hviezdičiek. Nemám prečo ho niekomu neodporúčať.

Predmet som mal ako výberový. Páčila sa mi organizácia predmetu, ktorá má charakter západných VŠ. Po jeho absolvovaní ma tematika neurónových sietí veľmi zaujala.

Igor Farkaš

O vyučujúcom som nepočul predtým ako som ho stretol. Takže ma veľmi príjemne prekvapil. Jeho prednášky mi prišli zaujímavé a hlavne dobre pripravené.

Počas skúšky sa pýtal vhodné otázky a vysvetľoval látku podrobnejšie – to sa mi páčilo tiež.

Odporučil by som ho preto, lebo je vo svojom obore zanietený (podľa počtu kníh o NS v jeho kancelárií) a určite by každému, ktorý sa o jeho obor zaujíma, veľmi rád pomohol. Taký proste dobrý učiteľ má byť.

Numerická matematika – Anna Valková

 • Celkové hodnotenie:4/5
 • Obsah:4/5
 • Vyučujúci:4/5
 • Hlavné dojmy: Netušil by som, aké je to zaujímavé.

Zo začiatku ma predmet vyslovene nebavil. Ale potom, ako sme sa dostali k pokročilejším aproximačným algoritmom (Newton-Cotes, Cordic, Chebyshev, …) to začalo byť zaujímavé.

Ide o jeden zo smerov, ktorý by som sám od seba neštudoval. Kvôli tomu, že tento predmet bol povinný som zistil, že je daná látka pomerne zaujímavá.

Takisto sa mi páčilo, že tempo prednášok bolo pomerne rýchle a odpovede na naše otázky boli takisto rýchle a presné.

Operačné systémy – Richard Ostertág

 • Celkové hodnotenie:4/5
 • Obsah:4-/5
 • Vyučujúci:3/5
 • Hlavné dojmy: Zistil som, že problematika OS je celkom zaujímavá. Myslím si ale, že tento predmet má na viac, aj keď na tom nie je zle
 • Odporúčal: Tento predmet bol povinný.

Ťažko sa mi formuje to, čo si o tom predmete myslím, ale skúsim to.

Na prednášky som nechodil, lebo pán Ostertág chodil často dosť neskoro, a ani množstvo prebranej látky za to veľmi nestál. Na druhej strane všetci moji spolužiaci, čo na prednášky chodili, hovorili, že prednášky veľmi boli zábavné.

Zhruba súhlasím s tým, čo sa na tomto predmete preberá. Mohlo by to byť trocha viac zo súčastnosti (napr. skriptá sú už pomerne staré).

Cvičenia celkom dobré, ale v pomere nevhodnom čase (pon, 18:10).
Najviac sa mi na tomto predmete páčili domáce úlohy, ktorých by mohlo byť o niečo viac. Nútili nás vyskúšať si niektoré algoritmy a diskutovať o niektorých problémoch v OS. To bola pre mňa asi jediná práca cez semester.

V konečnom dôsledku som rád, že som predmet absolvoval. O OS som predtým vedel len životné minimum. Teraz som zistil, že sa na danej úrovni riešia pomerne zaujímavé problémy, ktorých riešenia majú využitie aj v iných kontextoch.

Michal Malý
Z cvičiaceho som mal pocit, že mu na kvalite jeho cvičení nesmierne záleží. Prednášal s entuziazmom a celkom zaujímavo.

Odpovedať na otázky vedel, lebo je odborníkom vo svojom obore. Páčila sa mi webová stránka cvičení, kde bolo prehľadne zhrnuté všetko, čo sa preberalo.

Počul som, že sa idú mierne prerábať osnovy predmetu aj za pomoci tohoto cvičiaceho. Ak to tak je, tak je to veľmi dobrý nápad.

Na cvičenia som veľmi nechodil (aj kvôli umiestneniu do rozvrhu).

Počítačové siete – Andrej Bebják

 • Celkové hodnotenie:3/5
 • Hlavné dojmy: Páčilo sa mi, že dalo vybrať spomedzi viacerých možností, ako predmet absolvovať.
 • Odporúčal: Keď chcete vedieť niečo o počítačových sietiach, tak si zapíšte radšej predmet praktiká z počítačových sietí.
 • Neodporúčal: Prednášky nestoja za veľa.

Páčila sa mi možnosť absolvovať tento predmet viacerými spôsobmi. Každý si vybral ten spôsob, ktorý mu najviac vyhovoval.

Ja osobne som mal praktický projekt v skupine troch ľudí, ktorý patril medzi náročnejšie. Počas neho som sa naučil veľa nového a bavilo ma to.

Nevýhodou bolo, že som sa o počítačových sietiach dozvedel pomerne málo – to vyplýva z mojej voľby absolvovania. Tieto nedostatky vynahradil novovzniknutý predmet Praktiká z počítačových sietí, ktorý je vyučovaný celkom kvalitne.

Trocha mi vadilo, že predmet nemá Internetovú stránku a aj preto niektoré informácie od učiteľa k študentom prichádzali v zdeformovanom stave.

Andrej Bebják
Kým som pána Bebjáka nestretol osobne, vedel som len to, čo hovorili ostatní. Kolovali o ňom skôr negatívne informácie. Najviac sa mu vytýkala kvalita prednášok.

Keď som ho stretol osobne počas odovzdávania projektov, tak sa môj názor zmenil. Odovzdávali sme projekt traja. Mal k nám veľmi prívetiví prístup. Myslím, že je dobrým učiteľom ak ide o individuálny prístup.

Programovanie (3) – Richard Ostertág

 • Celkové hodnotenie:4/5
 • Obsah:3/5
 • Vyučujúci:3/5, 4/5
 • Hlavné dojmy: Prinútilo ma to naučiť sa Javu, ktorá mi nakoniec celkom vyhovuje.

Na prednášky s pánom Ostertágom som sa naučil nechodiť, lebo mne osobne proste nesedia.

Cvičenia s pánom Búrom boli na druhej strane veľmi kvalitné a zaujímavé. Danú látku vedel v hrubých rysoch rýchlo podať a potom nám dal úlohu, ktorá využívala danú látku.

Množstvo učiva by mohlo byť väčšie a mohlo by byť viacejdomácich úloh na natrénovanie teórie. Napríklad ja si žiadny design pattern, alebo iné štandardné riešenieproblémov nezapamätám inak, ako tak, že ho naozaj implementujem.

Ročníkový projekt (1) – Michal Forišek, Tomáš Plachetka

 • Celkové hodnotenie:4/5
 • Obsah:4/5
 • Odporúčal: Skupinová práca na dlhodobom projekte. Také veci sa proste neodmietajú.

Ja a môj kolega sme mali pomerne nadštandardný projekt. Už len to, že sme programovali 4 dni non-stop za semester je na dva kredity pomerne dosť.

Poslanie predmetu je veľmi dôležité. Naučiť nás robiť na dlhodobejších projektoch v skupinách. Taká je proste prax programátora.

Na organizácií predmetu mi jedine vadilo to, že boli iba dve kontroly stavu projektu počas roka. Veľa študentov (a ja nie som až taká výnimka,) to potom robilo na poslednú chvíľu. Možno je to zámer a možno nie, až tak do toho nevidím…

Telesná výchova a šport (3) – KTVŠ

 • Celkové hodnotenie:5/5
 • Obsah:5/5
 • Vyučujúci:5/5
 • Hlavné dojmy: Šport je proste nutný a je k tomu super! 🙂
 • Odporúčal: Všetkým!

Teória grafov – Martin Škoviera

 • Celkové hodnotenie:3/5
 • Obsah:3/5
 • Vyučujúci:4/5
 • Hlavné dojmy: Bol to až príliš teoretický predmet. Prednášky boli skôr nudné. Zachránili to iba zaujímavé cvičenia.

Mňa proste tento predmet nebavil. Prednášky boli podávané skôr monotónne, aj keď s odborným výkladom na úrovni.

Nepáčilo sami, že to bolo až príliš teoretické, a bola to skôr matematická teória grafov (dokonca sa ide podľa rovnakej knihy). Takisto, mne nejak neuspokojovali tvrdenia typu “existuje polynomický algoritmus”.

Podľa mňa pre informatika sa viac hodia algoritmy na grafoch ako dôkazy o grafoch. Je pravda, že sme teoretici, ale nemusíme to preháňať.

Cvičenia boli dobré, lebo cvičiaci je veľmi dobrý.

Martin Škoviera
Vo svojom obore sa vyzná, vie jasne vysvetliť čo treba.

Mne sa skôr nepáčil obsah učiva, ako forma (prezentácia a výklad).

Ján Mazák
Tento človek sa proste narodil učiteľom.

Vie podať látku zaujímavo a v maximálnom tempe v akom zvládajú študenti vstrebávať. Odpovedá na otázky presne a skoro hneď.

Teória kódovania – Daniel Olejár

 • Celkové hodnotenie:4/5
 • Obsah:4/5
 • Vyučujúci:5/5
 • Hlavné dojmy: Z niečo nezaujímavého sa môže nakoniec vykluť aj niečo zaujímavé.
 • Odporúčal: Odporúčal by som predmet všetkým, ktorých baví algebra.
 • Neodporúčal: Aplikovaným.

Priznám sa, tento predmet som si vybral, lebo:
V stredu som mal síce dva predmety, ale na oba som sa rozhodol nechodiť. Tento predmet bol v stredu a na magisterskom je medzi povinnými.

Skriptá k predmetu sú napísané veľmi dobre a obsahujú striktnú nadmnožinu toho, čo sa preberalo na prednáškach. Na prednášky som veľa nechodil, lebo mi to nakoniec časovo nevychádzalo. Preto budem hodnotiť iba obsah.

Páčili sa mi samoopravné kódy a obzvlášť BCH kódy. Keď som sa to učil víkend pred skúškou, tak ma predmet moc nebavil a hovoril som si: “načo som si to zapisoval?!”.
Keď som tomu ale nakoniec pochopil, tak som zistil čaro používaných štruktúr. Odteraz som schopný hovoriť epiteton “aplikovaná algebra” bez irónie.

Takisto to bola zaujímavá skúsenosť v tom, že ma predmet začal baviť až na skúške. Odteraz teda viem, že nemôžem zaujímavosť predmetu hodnotiť predtým, ako mu pochopím | ho absolvujem.

Odporúčal by som predmet všetkým, ktorých baví algebra.

Daniel Olejár
Učiteľ určite patrí medzi top učiteľov na FMFI.

Jediná vec, ktorá mi na jeho prednášaní vadí je jeho tempo. Mohlo by byť o niečo rýchlejšie. Viem, že na to má, lebo to raz demonštroval.

Tvorba efektívnych algoritmov – Pavol Ďuriš

 • Celkové hodnotenie:3/5
 • Obsah:2/5
 • Vyučujúci:3/5
 • Hlavné dojmy: Nič nové pod slnkom, ae celkom dobré cvičenia.
 • Odporúčal: Všetkým, ktorý nerobili IO alebo KSP.

Tento predmet neviem hodnotiť objektívne a preto jeho hodnotenie je veľmi subjektívne.

Som úspešný olympionik a riešil som seminár z programovania počas strednej školy. Okrem LUP dekompozície matíc a redukcií každého NP-úplneho problému na SAT som sa naozaj nič nenaučil. Preto som na prednášky nechodil.
Možno sa mi to len vzdá, ale tento predmet má podľa mňa nenulový prekryv učiva s predmetom Algortimy a Dátové štruktúry. Možno by sa v budúcnosti viac oplatilo mať adš1 a adš2.

Napriek tomu boli cvičenia celkom zaujímavé. V kolektíve sme riešili a prezentovali naše algoritmy pre najrôznejšie problémy.

Organizácia predmetu môže byť. Písomka počas semestra bola príjemným oživením.

Úvod do databázových systémov – Tomáš Plachetka

[Z môjho staršieho príspevku]
Na prednášky som chodil občas, krylo sa mi to s cvičeniami iného predmetu. Len zo slide-ov sa to nedá naučiť a Plachetka hovorí celkom k veci, takže ak máte na náladu, ísť na prednášku je fajn nápad. Nejde do hĺbky, takže koho téma zaujíma, odporúčam externú literatúru ktorá sa dá nájsť v knižnici, prípadne na Internete. Cvičenia odporúčam absolvovať s Plachetkom. Sú povinné a často preplnené. Nebojte sa ísť k tabuli, vysvetlia vám to tam. Keď nie ste pri tabuli, je fajn samostatne riešiť danú úlohu. Keď to neviete, opýtajte sa svojho okolia, príp. cvičiaceho. To platí samozrejme pre cvičenia vo všeobecnosti.

Ako vynikajúci zdroj poznatkov relevantných na testy odporúčam Plachetkovu stránku. Sú tam riešené staré testy s čiastočným postupom, ak si ich zopár preriešite, budete celkom pro. Ďalej pre neznalcov Datalogu a SQL je prudko odporúčané si rozbehať prostredie cez Putty a trénovať dopyty.
Rozvrhy sa dajú dobre doučiť z anglickej wikipédie, ktorá používa notáciu rovnakú Plachetkovej. Pripravte sa, že učením a cvičením strávite aspoň 12 hodín – aj keď ste chodili na prednášky.

Test. Ideálny prípad je dať ho na tých 84 percent. Treba si uvedomiť, že na jeden bod máte 90/24 menej ako 4 min. Takže ak trávite kľúčmi viac ako 20 min, tak sa na to vykašlite (ja som tak spravil). Je pravda, že nadväzujúce úlohy sú o niečo ťažšie, ale oplatí sa.
Na hľadanie kľúčov existuje lepší (aj keď stále exponenciálny) algoritmus ako Plachetkov. Zo spodku na hor. Po chvíľke tréningu sa s ním dosahujú výborné výsledky.

Tento rok sa na prvom teste rozdali 3 A-čka, ja som mal to šťastie a mal som ho tiež.

Zmysel predmetu. Zaujať. Taký scheduling je celkom zaujímavý.
Funkčné závislosti nám hovoria ako nerobiť návrh databázy.
Podľa mňa (ako teoretika) je to predmet strednej kvality.

Pre aplikovaných informatika je tento predmet čistka, vyletí aspoň polovica. Pričom tento predmet je určený skôr pre aplikovaných ako teoretických informatikov.

Úvod do matematickej logiky – Eduard Toman

 • Celkové hodnotenie:4/5
 • Obsah:3/5
 • Vyučujúci:3+/5
 • Hlavné dojmy: Základ matematickej teórie.
 • Odporúčal: Všetkým matematikom.

Aj pre mňa, teoretického informatika, je matematická logika až priveľmi teoretická. Jej výsledky typu “všetko čo je pravdivé je aj dokázateľné” sú celkom fajn, ale inak obsah učiva nič moc.

Chápem, že je nutné mať základy formálneho logického aparátu a preto nehodnotím tento predmet negatívne.

Najviac sa mi na predmete páčili cvičenia, na ktorých boli mnohé veci vysvetlené lepšie, ako na prednáške. Páčilo sa mi posledné cvičenie, keď sme budovali základy aritmetiky a ukázali si súvis niektorých štruktúr s rozhodnuteľnosťou HALT.

Ostatné

Váš celkový dojem z fakulty na základe doterajších skúseností.

Druhý ročník ma presvedčil, že som na správnej škole. Mal som veľa vynikajúcich predmetov.
Akurát rozmýšľam, či je magisterské štúdium dostatočne zaujímavé / náročné na to, aby som na ňom zotrval.

Tento “strach” vyplýva z toho, že som bakalára prakticky spravil za dva roky aj s niektorými magisterskými predmetmi…

Zhodnoťte vybavenosť učební a celkové podmienky na výučbu.

Na budove fakulty mi vadia iba dve veci:
-teplo v akváriách cez rok
-pomalé počítače pri zápise dát cez sieť

Knižnica je, najesť sa je tiež kde, učební je dosť.

Viac mi vadí to, že fakulta na svojich gardových oboroch (informatika, efm) nevyžaduje od študentov viac. Neexistuje, aby toľko študentov malo skoro samé A. V tomto smere by som sa určite inšpiroval západom a dával výborné ohodnotenie naozaj výborným študentom daného predmetu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *