Slovenský raj 2011 – Dovolenka

Odhadujem, že taký 12ty krát som navštívil náš Slovenský raj.
Máme to tam s rodinou radi, hlavne preto, že sa stretneme so známymi. Takisto je výhodou, že v danej oblasti nie je mobilný signál.

Nebudem tu o Slovenskom raji zdĺhavo písať, uvediem len hlavné informácie.

Slovenský raj je Continue reading “Slovenský raj 2011 – Dovolenka”