Bakalárska práca – Anonymné siete

Názov Anonymita v počítačových sieťach s využitím onion routingu Cieľ Jedným z nástrojov na zabezpečenie anonymity pri komunikácii v počítačovej sieti je technika onion routing navrhnutá Reedom, Syversonom a Goldschlagom a patentovaná v roku 1998 americkou armádou. TOR (The Onion Router) je počítačovou aplikáciou umožňujúcou využívať protokol onion routing každému a má celosvetovú užívateľskú bázu. … Continue reading Bakalárska práca – Anonymné siete