GSVM

Túto stránku budem používať na publikovanie svojich prác z GSVM. To jest panoráma a projekt v Blenderi. Na tomto predmete som robil panorámu v nástroji Hugin a 3D model v nástroji blender. Počas môjho stredoškolského štúdia som ako ročníkový projekt na informatiku vytvoril video. Prelet nad hradom a okolím. Bolo to asi v roku 2006, … Continue reading GSVM