GSVM

Túto stránku budem používať na publikovanie svojich prác z GSVM. To jest panoráma a projekt v Blenderi.
Na tomto predmete som robil panorámu v nástroji Hugin a 3D model v nástroji blender.

Počas môjho stredoškolského štúdia som ako ročníkový projekt na informatiku vytvoril video. Prelet nad hradom a okolím. Bolo to asi v roku 2006, keď bol Blender značne obmedzenejší ako dnes.

One thought on “GSVM”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *