FMFI UK – 3.semester – Predmety

Čas letí a s ním aj moje štúdium na FMFI UK.
Tento semester som si nabral dosť predmetov a chcel by som o každom niečo napísať. Súhrnom bol pre mňa tento semester celkom ťažký, skomplikovaný ako autoškolou, rehabilitáciou, KMS a inými povinnoťami.

Formálne jazyky a automaty – Rovan
Vynikajúci predmet. Naučí vás základnému jazyku (a problémom) teoretického informatika. Na prednášky sa oplatí chodiť, napriek tomu, že sú k predmetu kvalitné skriptá. Cvičenia sú povinné a domáce úlohy časté. Je dôležité, aby ste si skúšali tie príklady aj formálne spisovať, lebo to vedie k výbornému chápaniu látky. Ak zamýšlate nad hodnotením A, je prudko odporúčané riešiť prémiové úlohy (parafráza stránky).

Dve písomky cez rok. Pripraviť sa na ne dá dobre z domácich úloch ktoré pokrývajú celú štandardnú tematiku. Prezentácie na cvičeniach vás majú naučiť ako nevyhorieť na ústnej skúške.

Skúška pozostáva z analýzy netradičného modelu (ide skôr o to, ako premýšľate) a zo štandardnej otázky (pumpovacia lema pre bezkontextové jazyky, zložitosť, rozhodnuteľnosť,..). Pán Rovan vie veľmi dobre ako to viete a potom ako ste odprezentovali svoje znalosti už nemáte šancu zmeniť svoje konečné ohodnotenie. Môžete sa akurát porozprávať o vašich chybách.
Nakoniec som dostal A(-), ale cesta k tomu bola dlhá.

Ja som bol na ústnej skúške trikrát, známky BBA. Myslím, že som tomu chápal veľmi dobre. Je ale dôležité vedieť sa správne vyjadrovať a nehovoriť hlúposti (resp. “chaosiť”).
Som v konečnom dôsledku rád, že som tam bol trikrát. Jednak som sa naučil tú Foju veľmi dobre. Druhak som sa naučil lepšie prezentovať svoje myšlienky a tretiak si myslím, že viem riešenie pre moju slabú schopnosť prezentovať. Takže mi tento predmet dal aj niečo mimo učivo.

Matematická logika – Toman
Na prednášky som nechodil. Učil som sa simultánne zo slovenských skrípt- aby som vedel čo potrebujem – a českých skrípt – aby som tomu pochopil. Cvičenia s Kulichom boli dobré. Napriek tomu, že pán Toman prednáša pomaly je možné, že sa tam oplatí chodiť (napr. paralelne s prednáškou programovať ročníkáč) a popri tom ho podvedome počúvať.
V konečnom dôsledku som dostal hodnotenie B, mal som dosť zlý deň.

Prínos predmetu zatiaľ neviem zhodnotiť. Podobá sa to trocha na automaty. Takisto je to základným kameňom celej matematiky. A také vety o úplnosti sú celkom zaujímavé, prípadne spôsob ktorým sa buduje aritmetika.
Vyzerá to ako povinný základný kameň, na ktorý sa dá mnohé nastavať, ale zatiaľ nevieme čo.

Úvod do databázových systémov – Plachetka
Na prednášky som chodil občas, krylo sa mi to s cvičeniami iného predmetu. Len zo slide-ov sa to nedá naučiť a Plachetka hovorí celkom k veci, takže ak máte na náladu, ísť na prednášku je fajn nápad. Nejde do hĺbky, takže koho téma zaujíma, odporúčam externú literatúru ktorá sa dá nájsť v knižnici, prípadne na Internete. Cvičenia odporúčam absolvovať s Plachetkom. Sú povinné a často preplnené. Nebojte sa ísť k tabuli, vysvetlia vám to tam. Keď nie ste pri tabuli, je fajn samostatne riešiť danú úlohu. Keď to neviete, opýtajte sa svojho okolia, príp. cvičiaceho. To platí samozrejme pre cvičenia vo všeobecnosti.

Ako vynikajúci zdroj poznatkov relevantných na testy odporúčam Plachetkovu stránku. Sú tam riešené staré testy s čiastočným postupom, ak si ich zopár preriešite, budete celkom pro. Ďalej pre neznalcov Datalogu a SQL je prudko odporúčané si rozbehať prostredie cez Putty a trénovať dopyty.
Rozvrhy sa dajú dobre doučiť z anglickej wikipédie, ktorá používa notáciu rovnakú Plachetkovej. Pripravte sa, že učením a cvičením strávite aspoň 12 hodín – aj keď ste chodili na prednášky.

Test. Ideálny prípad je dať ho na tých 84 percent. Treba si uvedomiť, že na jeden bod máte 90/24 menej ako 4 min. Takže ak trávite kľúčmi viac ako 20 min, tak sa na to vykašlite (ja som tak spravil). Je pravda, že nadväzujúce úlohy sú o niečo ťažšie, ale oplatí sa.
Na hľadanie kľúčov existuje lepší (aj keď stále exponenciálny) algoritmus ako Plachetkov. Zo spodku na hor. Po chvíľke tréningu sa s ním dosahujú výborné výsledky.

Tento rok sa na prvom teste rozdali 3 A-čka, ja som mal to šťastie a mal som ho tiež.

Zmysel predmetu. Zaujať. Taký scheduling je celkom zaujímavý.
Funkčné závislosti nám hovoria ako nerobiť návrh databázy.
Podľa mňa (ako teoretika) je to predmet strednej kvality.

Pre aplikovaných informatika je tento predmet čistka, vyletí aspoň polovica. Pričom tento predmet je určený skôr pre aplikovaných ako teoretických informatikov.

Programovanie(3) – Ostertág
Na prednášky som nechodil, aj keď sú značne zábavné. Naučte sa chodiť neskoro, pán Ostertág nikdy nechodí načas. Popri tom, že prednášky sú zábavné hovorí Ostertág aj užitočné súvislosti a možné použitia učiva. Samozrejme, občas vám pustí video ako vyrábali s kamarátmi na chate výbušninu (fakt mega).

Učivo je k veci, hlavne pre mierne pokročilých programátorov. Keď ste sa stretli s väčším projektom, v ktorom ste sa stratili, tak vám tento predmet poskytne veľa užitočných informácií. Hovorí sa tu o základoch architektúry programov. Samozrejme, je to skôr úvod, pre rozšírenie poznatkov odporúčam stránky http://oodesign.com/.

Cvičenia sú povinné, ale dá sa dohodnúť s cvičiacim, že budete písať iba písomky, ktoré sú na každej hodine. Ale občas sa aj na cvičeniach prehodí zaujímavá myšlienka (ktorá vám pomôže na skúške). Ak máte čas, alebo niečo nenáročné na prácu na Internete, oplatí sa zostať.

Záverečná skúška. Pozrite si návrhové vzory. Často dáva veľmi podobné zadanie, ako bolo na cvičeniach. Ak si moc neveríte, tak choďte na prvý termín – je na ňom najľahšie zadanie (bol som tam). Na ďalších termínoch sa striedajú zadania z predošlých termínov, ktoré sú o niečo “okorenené”. Teda čím neskôr idete, tým ťažšia skúška vás čaká (ale o to viac viete, čo na nej bude).
Nie je to až tak ťažké, ale aj najlepší vedia dostať B. Na skúške sa hodnotí prakticky všetko, ale keď nepoužijete návrhový vzor ktorý vám povedia, tak neprejdete.
Na skúške máte dostupné ľubovolné materiály, nemôžete len komunikovať.

Ja som skončil s hodnotením A.

Ročníkový projekt(1) – Forišek
Vybrať si dobrú tému. To je to najdôležitejšie. Odporúčam robiť projekt v kolektíve, v skutočnom svete už málokedy programujete individuálne. Napr. si rozdeliť prácu grafika – engine (alebo frontend – backend).
Napísať špecifikáciu a snažiť sa jej držať. Odporúčam na tom pravidelne robiť, ale to je málokedy dosiahnuteľné. Ak sa nedá inak, tak väčšinu naprogramujte cez zimné prázdniny.
V prvom semestri chcú od vás vidieť len relevantnú (k veci) prácu. Ale kvôli vášmu svedomiu a ďalšiemu semestru by ste toho mali mať čo najviac naprogramované.

Na tomto predmete by ste sa mali naučiť ako robiť dlhodobejšie a väčšie projekty.

1 kredit, za A.

Telesná výchova – KTVŠ
Odporúčaný predmet. Ideálne je nájsť si ešte jeden termín (nech pravidelne športujete) kde môžete chodiť, prípadne inú mimoškolskú športovú aktivitu.
Škoda len, že sa to nedá dať za 0 kreditov ako v prváku, zavadzia to ak chcete mať 90 kreditov. Nezapísať si to a spoliehať sa na to, že tam bude voľno, to sa nedá.
Hodnotenie za A. Poznáte vôbec niekto iné možné hodnotenie?

Rýchlostné programovanie – Winczer, Forišek
Tento predmet som si nezapísal, ale pravidelne som riešil jeho zadania a súťažil.
Je fajn si nájsť niekoho, s kým si budete porovnávať výsledky. Zvyšuje sa tým vaša (aj jeho) motivácia a súťaživosť (na ktorú si treba časom v živote zvyknúť).
Ide o to, aby ste sa naučili pracovať pod miernym stresom.

Matematická analýza(3) – Rostás
Učivo je celkom zaujímavé, skriptá celkom obsiahle. Úroveň prednášania je tak akurát a teda sa oplatí chodiť na prednášky. Chodí tam málo ľudí (do desať) a tak máte šancu ísť počas cvičení k tabuli – to odporúčam. Prednášajúci vám vie postup dobre vysvetliť počas toho ako ho vykonávate kroky vášho riešenia.
Podobne ako Foja je základným jazykom informatikov, tak analýza sa dá považovať za základný jazyk matematiky. Neľutujem, že som tam chodil.

Počas semestra asi štyri domáce úlohy, tri písomky.
Skúška povinná písomná a nepovinná ústna. Na ústnej sa dá získať 10-15 percent.

Predmet je skôr úvodom do ďalšej problematiky. Berú sa tam diferenciálne rovnice, metrické priestory a diferenciálny počet viacerých premenných.

Dosiahol som len hodnotenie B.

Kryptológia(1) – Stanek
“Predmet pre fajnšmekrov”. Prednášky sú najviac prudko odporúčané (až povinné). K predmetu sú síce dobré skriptá, ale nečakajte, že sa to z nich naučíte za menej ako 30++ hodín (hlavne ak ste neboli na prednáške).

Naučíte sa toho extrémne veľa. Dovolil by som si povedať, že celý základ modernej kryptológie. Ak ste si mysleli, že sa vás bezpečnosť netýka, tak zmeníte názor. Ak si myslíte, že tomu budete na prvýkrát chápať, mýlite sa. Ak ste natoľko naivný a ešte stále si myslíte, že tomu budete pred skúškou chápať, asi sa mýlite. Stanek rozpráva v súvislostiach, celkom slušným tempom.
Nepovinné domáce úlohy. Ak chcete mať dobrú známku, riešte ich. Je to veľká pomoc. Dá sa to aj bez nich, ale potom sa radšej dobre pripravte.

Skúška pozostáva z testu -2,-1,1 a písomky. Majú tak 50:50 váhu.
Ak nie ste spokojný so svojou známkou, máte jeden opravný termín (na ktorom si môžete opraviť buď test, buď písomku, alebo oboje). Na druhom opravnom termíne už rozdáva Stanek len D,E a samozrejme (veľmi rád) Fx.
Hodnotí sa Gausovkov (pričom Fx sa dáva pod 2-3 body).

Tento predmet je povinná výbava každého, ktorý si chce hovoriť informatik. Je možné, že je to dokonca na magistrovi povinný predmet.
Odporúčané prerekvizity sú Teória čísiel(1) a Algebra(aspoň 2). Dá sa to ale aj bez nich.

Stanek na svojich prednáškach preberie aj veci mimo skrípt, ktoré pokladá za zaujímavé (beznalostné dôkazy, rainbow tables, bit-commitment, steganografiu, …)

Hodnotenie A, ale až na opravnom termíne. Ak nie ste spokojný so svojou známkou a Stanek má pri vašom mene poznačené plus, tak vám môže dať otázku (väčšinou jednoduchú) na zvýšenie známky o stupeň.

Teória grafov – Škoviera
Prednášky sú dobré a prudko odporúčané, keďže k predmetu neexistujú skriptá. Odporúčaná literatúra je Diestel, ale tam sú aj veci navyše. Na prednáške vám to ale vysvetlia lepšie.
Cvičenia odporúčam. Domáce úlohy fungujú spôsobom: dve náhodné si na konci semestra vytiahneme a tie obodujeme. V konečnom dôsledku ich robíte poriadnejšie, lebo sa bojíte, že vytiahnu akurát to, čo nechcete.

Učivo je skôr teoretické, neočakávajte ideálne algoritmy. Prejde sa základmi teórie grafov, pojmami a základnými vetami. Predmet je dobrý, dostanete veľmi dobrý matematický základ z Teórie grafov, čo je odbor životne dôležitý pre informatika.

Skúška je ústna. Dostanete dve teoretické a jednu praktickú otázku. Ak nie ste spokojný so svojou známkou, tak sa sťažujte. Pán Škoviera vám dá ďalšiu otázku – podľa toho v čom ste boli slabší (teoretickú, praktickú). Otázka je mimo tie, ktoré zvyčajne skúša.

Neodporúčam vynechať prednášky, dobieha sa to značne ťažko. Ako dobrý zdroj materiálov Diestel, alebo Wikipédia – ktorá je občas prekvapivo nedostatočná, ale občas v nej nájdete jednoduchší dôkaz.

Hodnotenie A.

Tvorba efektívnych algoritmov – Ďuriš
Je to síce tretiacky predmet, ale oplatí si ho dať už v druhom ročníku paralelne s ADŠ. Prednášky môžu byť dobré pre neznalých, ale pre mierne pokročilých sa už neodporúčajú. Cvičenia sú srandovné, lebo diskutujete o možných riešeniach daných problémov.
Skriptá sú dobre napísané a celá látka sa dá z nich naučiť. Odporúčam prečítať si ich celé. Na skúške dúfajte, že nedostane LUP dekompozíciu matíc.

Na konci semestra je písomka, ktorá nepriamo zasahuje do vášho konečného hodnotenia. Je to dobrý test vašich teoretických aj praktických znalostí.
Skúška nie je ťažká, hlavne neprestante hovoriť k veci.
Na konci sa skúšajúci pozrie na výsledky vašej písomky a ak nie je ešte rozhodnutý, tak to rozhodne o vašej známke. Hádať sa nemá moc zmysel.

Hodnotenie A.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *