FMFI UK – 1. semester – Predmety

Úvod

Na tejto stránke chcem prezentovať svoj názor, stručný obsah a isté hodnotenie predmetov, ktoré som počas štúdia jedného semestra na FMFI UK v obore informatika absolvoval.

Súhrnný komentár k prvému semestru

V prvom semestri ide hlavne o to oboznámiť sa s novým systémom štúdia. Všetky novinky vyplývajú z jednej veci – vysokoškolské štúdium je dobrovoľné a teda žiak si zisťuje, čo treba urobiť a učiteľ ho do toho nenaháňa. Pomenej testov cez semester a ide o to všetko vedieť na skúškovom (sú aj výnimky ako matematická analýza napr. ). Čo “nabádza” – dáva možnosť – sa cez semester neučiť. Potom sa prestane chápať na prednáškach a tak sa žiak rozhodne tam nechodiť. Nakoniec – ak nemá po ruke poctivých kamarátov, alebo veľmi dobré skriptá, tak môže skúška dopadnúť katastrofálne. To sa mi našťastie nestalo, ale viacerým áno.
Učivo teda nebolo veľmi ťažké, poväčšinou sme definovali nové pojmy a potom s nimi narábali na základnej úrovni. Pre študentov z nematematických gymnázií mohla byť štruktúra: definícia, veta, dôkaz novinkou. Matematik najskôr niečo vymyslí, potom si povie, čo by tam mohlo platiť a až potom to dokáže.
Zoznámil som sa s kopou nových ľudí, s podobnými záujmami, stal sa členom kolektívu, ktorý prakticky žije spolu (škola, internát, iné akcie). Nie nadarmo sa hovorí, že najlepších priateľov si človek nájde práve na vysokej škole.
Mal som obdobie v živote (asi dva mesiace v puberte), keď som si hovoril, na čo mi je vysoká škola. Tá myšlienka je od podstaty zlá. Ak chcem zarábať hlavou – myšlienkami a ich aplikáciami – tak potrebujem vedieť akýkoľvek systém – či už matematický, politický, alebo lekársky – do podrobna. Lebo všetky väčšie systémy majú kopu spoločných vlastností – to človek zistí pritom, keď začne častejšie používať slovné spojenia: “toto som už niekde videl”, “toto je vlastne rovnaké ako…” , “mohli by sme použiť analógiu s …”.
Teraz ma ani nenapadne ľutovať, že som šiel na vysokú školu. Pravdepodobne ma čakajú najlepšie roky môjho života.

1. semester – zima 2010

 • Matematická analýza(1)(Kubáček Z.)
 • Algebra(1)(Sleziak M.)
 • Úvod do diskrétnych štruktúr(Toman E.)
 • Programovanie(1)(Blaho A.)
 • Princípy počítačov(Olejár D., Ostertág R.)
 • Algoritmy a dátové štruktúry(Procházka J.)
 • Rýchlostné programovanie (1)(Winczer M., Forišek M.)
 • Heuristické metódy(Ftáčnik M.)
 • Teória čísiel(Sleziak M.)
 • Teória grafov(Mačaj M.)
 • Telesná výchova(Laco)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *