FMFI UK – 2. semester – Predmety

Úvod

Na tejto stránke chcem prezentovať svoj názor, stručný obsah a isté hodnotenie predmetov, ktoré som počas štúdia jedného semestra na FMFI UK v obore informatika absolvoval.

Súhrnný komentár k druhému semestru

Ako študenti sme sa naučili základný systém vysokej školy. A teda do nás začali hustiť nové poznatky. Prvé týždne to bolo ešte v pohode, lebo sme si pamätali všetky doterajšie prednášky. Ale v okolí piateho týždňa sa človek začne strácať. Vtedy (po mesiaci) je najvyšší čas začať pracovať aj doma. Pozrieť si predošlé prednášky, dokázať si vety z prednášky samostatne, prerátavať príklady navyše. Prípadne väčšieho záujmu o predmet zájsť za cvičiacim alebo prednášajúcim a opýtať sa ho na rozširujúcu literatúru.
To je tá výhoda, oproti sledovaniu prednášky ako televízneho programu. Vy sa môžete spýtať, môžete ísť na konzultácie, môžete pozastaviť prednášajúceho a požiadať ho, nech vám to povie inými slovami.

V každom prípade treba na sebe začať pracovať od istého momentu, čo môže byť rôzne ťažké.
Takisto si treba zvyknúť, že výhody z dobrej strednej školy sa začnú strácať, ak na ne nebudujete nové poznatky.

Mne, ako súťaživému človeku, nebolo príjemné ak ostatný boli lepší a tak som si povedal, že na sebe začnem pracovať. To, že si človek povie, že začne na sebe pracovať je prítomné u každého študenta. Hlavný, a jediný rozdiel je v tom, že ako začne pracovať. Či vôbec sa začne učiť, a ak áno, tak ako efektívne. Najlepšie je sa učiť najprv v skupine: “zdieľať” poznatky. Čím viac ľudí, tým väčšia šanca, že vám to niekto kvalitne vysvetlí. Niektoré veci, ale treba vedieť robiť sám, to sú tie veci, ktoré po vás chcú na testoch (vymýšľať a formulovať dôkazy, …).

Môžem o tom hovoriť koľko chcem, aj tak je najdôležitejšie začať a pokračovať.

Na druhej strane, ak sa nezačne (čo sa mi na niektorých predmetoch stalo), tak sa dostanete do víru nevedomosti. Nechápete, neučíte sa. Nepôjdete na prednášku, lebo tomu aj tak nechápete. Zrazu to začne byť veľa, aby ste sa doučili a teda presuniete problém na neskôr – na skúškové. Vtedy vám to môže zabrať mnoho dní, môžete zrazu ochorieť a učenie sa stáva neefektívnym, prípadne predmet absolvujete pod svoje očakávania.

Takže ak ma niečo naučil druhý semester, tak to bolo hlavne to, že treba na sebe priebežne pracovať, chodiť na prednášky, diskutovať o učive a ak nič iné, tak si len v hlave cestou domov prejsť, čo som sa tento týždeň naučil.
Na druhej strane prišlo mnoho možností navyše. Ísť na chatu s kamarátmi, akcie istých spolkov, ktorých sa stanete členmi, prípadne pracujete popri škole. Času je menej a potrebujete viac. To ako to človek vyrieši, je už na ňom.

Predmety

  • Matematická analýza(2)(Kubáček Z.)
  • Algebra (2)(Sleziak M.)
  • Úvod do kombinatoriky a teórie grafov(Škoviera M.)
  • Programovanie (2)(Blaho A.)
  • Spoločenské aspekty informatiky(Winczer M.)
  • Grafické systémy, vizualizácia a multimédiá(Ferko A.)
  • Úvod do teórie programovania(Prívara I.)
  • Teória čísiel (2)(Sleziak M.)
  • Pravdepodobnostné metódy(Toman E.)
  • Rýchlostné programovanie (2)(Winczer M., Forišek M.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *