Particle Wars

Particle Wars Download: particle_wars0.8b Tento projekt bol odovzdaný ako projekt na predmet Programovanie v 1. ročníku v roku 2010. Je napísaný v Object Pascale za pomoci free-ware nástroja Lazarus. Základy Ide o hru, ktorú môžu hrať až štyria hráči na jednej klávesnici. Je to hra založená na jednoduchom modeli časticového systému. V krabici (hracie okno) … Continue reading Particle Wars