Halma Simple

Halma HalmaExeOnly Poznámka Na to, aby ste hru spustili, musíte mať nainštalovaný .NET Framework 3.5. Našťastie táto veľmi prospešná knižnica je predinštalovaná vo všetkých Windowsoch Vista a Windows 7. Tento projekt, ani .exe súbor nie sú pod iným operačným systémom ako Windows použiteľné. Úvod Ide o aplikáciu, ktorá umožňuje hrať Halmu (Chinese Checkers) na jednom … Continue reading Halma Simple