3D Model

Úvod

Pre účely predmetu Grafické systémy vizualizácie a multimédiá som vytvoril 3D Model budovy na Hlavnom námestí v Bratislave.

V sobotu (15.05.2010) tesne pred Aladinom ohlasovaným 24 hodinovým dažďom som sa vybral nafotiť predlohu do historického centra Bratislavy. Už trocha popŕchalo, čo urýchlilo výber budovy. Táto sa mi páčila, lebo mala viacero typov okien, okeníc a takisto presklenný základ bol iný, ako zvyšok budovy.

Modelovať som začal ako inak na poslednú chvíľu v pondelok večer. Preložil som si kvôli tomu aj skúšku z Algebry. Potom nasledovalo v priebehu 40 hodín besné modelovanie (asi 20 hodín pracovného času).

Krátka animácia:

release_big0000_0300
–Priblíženie kamery k budove. Bohužiaľ sa mi s časových dôvodov nepodarilo vyrenderovať celý prelet.

Súbor projektu:

3dmodel_maximilian

Galéria vyrenderovaných obrázkov:

Keď prídete myšou do pravej, resp. ľavej časti, tak sa vám zobrazia šípky, ktorými sa viete dostať na nasledujúci, resp. predchádzajúci obrázok.

Krátky postup tvorby

Najdôležitejšia vec, bolo si to často ukladať, lebo (nielen alfa verzie) blenderu často padajú.
Ako v každom projekte, som si dobre premyslel v akom poradí to budem robiť a najprv tie najdôležitejšejšie veci. Takže som spravil rozloženie predku budovy (pravidelne, podľa okien). Potom som spravil obe typy okien, teda ich rámy. Následne som spravil stĺpy, ktoré idú od dola hore.

Naklikal som body, kde chcem aby sa okná a stĺpy opakovali. Nechcel som používať Shift-D (kopírovanie objektov). Potom som spravil dolnú presklennú časť budovy s drevenými stĺpmi. Nasledovala strecha a okenice okien.

Ako posledné som robil balkóny, hlavne pre efekt. Vymodeloval som rovný stĺp a potom použil Beziérovú krivku na jeho zakrivenie. Pridal som miesta, kde som chcel aby sa stĺpy na balkóne opakovali. Nakoniec som ešte nastavil, aby sa odkláňali od stredu balkóna, aby boli stĺpiky pekne zaoblené. Počas fázy textúrovania (ktorý nasleduje až po celom modelovaní) som pridal peknú mramorovú textúru stiahnutú z Mayang texture repository.

Nakoniec, aby som využil výhody 3D Modelu, som spravil jednoduchú animáciu. Rozdelil som si vnútro budov na poschodia a pridal tam svetlá troch rôznych farieb, ktoré sa hýbali v čase. Ešte som v Particle systéme blenderu rýchlo naklikal dážď (je to fakt intuitívne a pohodlné, nie ako v predošlých verziách blenderu). Posledná vec bola konfigurácia dráhy letu kamery a renderovanie počas môjho spánku.

Modelovaná budova:

Predloha

One thought on “3D Model”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *