Celoštátne kolo matematickej olympiády

Úvod

Jubilejný 60-ty ročník Celoštátneho kola matematickej olympiády (CKMO) sa tento rok konal v Prešovskom kraji, v turistickom stredisku Drienica v okolí Sabinova.

Z celého Slovenska prišlo 39 účastníkov si zmerať sily v riešení matematických problémov. Väčšina z nich bola z Bratislavy a väčšina Bratislavčanov bola z Gymnázia Jura Hronca. Väčšina účastníkov rieši seminár KMS (a sú to hlavne tí lepší). Je to fajn poznatok, že sa aspoň malým kúskom podieľam
na príprave matematickej elity Slovenska 🙂

Tento rok som bol jedným z opravovateľov. Dokopy nás bolo 6, štyria z FMFI UK a dva z UPJS v Košiciach.

Súťaž

Súťažiaci riešili dva dni. Každý deň 4 aj pol hodiny na 3 príklady. Museli k svojim výsledkom napísať aj dôkaz (postup) ako k nemu dospeli.

Výsledky

Moja práca

Spočívala v prvotnom ohodnotení riešení.
Následne sa toto ohodnotenie kontrolovalo vyššie postavenými osobami. Celkovo to zabralo rádovo 20 hodín času. Samozrejme sme mali poskytnuté občerstvenie 🙂

Moje dojmy

Bolo zaujímavé sa pozerať na súťaž, ktorej som sa v minulosti zúčastnil, z druhej strany. Aj keď sme nemohli byť v priamom kontakte so súťažiacimi, počuli sme sa o čom sa rozprávajú.
Počas čítania dôkazov som si uvedomil, ako ich treba písať kvalitne. Tak aby tam bolo všetko podstatné a bolo to zrozumiteľné. Veci naviac a zbytočné opisy prehľadnosť zmenšujú a tým aj dôveru opravovateľa. Samozrejme, nevedie to priamo k zníženiu bodového ohodnotenia, ale k zvýšeniu pozornosti opravovateľa určite áno.

Prakticky som celý výlet bral ako pracovnú cestu, kde moji spolupracovníci boli kamaráti ako zo školy, tak aj z oboru.

Hotel – ubytovanie – bol na úrovni a prakticky sme ho celý mali pre seba. Varili celkom veľké porcie, a všetko bolo chutné. Vďaka patrí aj piatim rôznym čašníčkam za ich profesionálny prístup a ženskú krásu na ktorú sa nedalo nepozerať 🙂

Záver

Celá akcia bola zorganizovaná na úrovni a prebehla bez akýchkoľvek problémov. Začo patrí vďaka hlavnému organizátorovi Peťovi Novotnému.

Referencie

Author: Peter Csiba

Software Engineer at Google

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *