Dokončenie druhého semestra.

Úvod

Dňa 26.08.2010 som konečne dokončil druhý semester. Prečo až teraz? Malo to jeden dôvod, ktorý bol podmienený viacerými okolnosťami (ale hlavne flákaním sa cez semester).

Štatistika známok:
Vážený študijný priemer: 1,23
Počet Áčok: 8
Počet Bčok: 2
Počet Cčok: 1
Počet Dčok: 1

Posledná skúška

Išlo o predmet ZTP (Základy Teórie Programovania, druhácky predmet z bloku B1), z ktorého som sa v júni po krátkom uvažovaní rozhodol zobrať opravný termín, lebo som prudko nebol spokojný s mojou známkou E.
Na tú skúšku som sa učil pomerne málo, keďže som ako cez semester tak aj po ňom mal veľa ako mimoškolských tak aj školských aktivít.

Na opravný termín som sa začal učiť asi 01.08.2010 a venoval som tomu dokopy 30 hodín času, myslím si že pomerne efektívne, keďže sa moje vedomosti o tom ako sa učiť zvýšili.

Skúšku dňa 25.08.2010 som síce nenapísal na 100 percent, lebo som zabudol na jednu základnú definíciu a bola tam jedna vec o ktorej som nevedel, lebo nebola v skriptách. Samozrejme aj zopár malých chýb viedlo k tomu, že som mal konečných 114/150 boda.
Čo mi v celkovom dôsledku dalo 177/250 boda, čo je 3 body pod hranicou Bčka. Takže som skončil s lepším Cčkom, škoda veľká.

Ponaučenie:
Neflákať semester a chodiť na prednášky, lebo sa tam berie aj niečo navyše a sa dá vyučujúceho pýtať na to, čomu nerozumieš.

Ostatné predmety
S väčšinou predmetov som nemal problémy a skončilo to Áčkom.
Výnimkami boli angličtina, z ktorej som mal pre mňa výborné Bčko.
Sklamal som ale v Matematickej analýze (kde ako účastník medzinárodných súťaží) som dokázal získať kvôli môjmu veľmi slabému semestru len B.
A nakoniec, kaz v mojom indexe, D zo SAIT (Spoločenské aspekty informatiky – Náuka s spoločnosti informatizácie), kde som zmeškal termín o deň.

Ponaučenie:
Neflákať semester.
Dodržiavanie termínov.
Opakovanie je matka múdrosti.

Author: Peter Csiba

Software Engineer at Google

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *