Stránka o webovej aplikácií karikatúry.sk

Dnes som napísal niečo o svojom prvom väčšom projekte webovej aplikácie.

Odkaz na článok o karikatúry.sk.

Je to stránka môjho otca, karikatúry.sk. Slúži na prezentáciu jeho tvorby a na objednávku nových karikatúr.

Čo táto aplikácia vie

Author: Peter Csiba

Software Engineer at Google

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *